เปิดงานปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ มอบโล่ห์เชิดชูคนดีศรีสะเกษแก่หัวหน้าวิเชียร

จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ต้อนรับนักท่องเที่ยว 10 วัน 10 คืน งานปลอดเหล้า เที่ยวปลอดภัยข้ามปี พร้อมมอบโลห์เชิดชูคนดีศรีสะเกษ แก่ หัวหน้าวิเชียร ชินวงษ์ หัวหน้ารักษาพันธุ์สัตว์ป่า ให้กำลังใจในคดีเสือดำ

ค่ำของวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. ที่ หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล, นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ และนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และ นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหลากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดงานปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ โดยมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะนายอำเภอ ทั้ง 22 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน สมาชิกเหล่ากาชาด ได้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ตลอดไปถึงวันที่ 5 มกราคม 2562 รวม 10 วัน 10 คืน โดยภายในงานได้จัดมีการออกร้าน แสดงนิทัศน์การของหน่วนงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยา – วิทยาลัย โรงเรียนต่างๆ ได้นำสิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งวิถีชีวิตแบบดั่งเดิมมาจัดแสดง การออกร้านแสดงและจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน โอทอปจากชุมชนที่ขึ้นชื่อเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว ให้พี่น้องประชาขนได้มาเที่ยวชม ช๊อป แช๊ะ ชิม ภายในงาน และที่สำคัญในพิธีเปิดในค่ำของวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในนามของคนศรีสะเกษ ได้มอบโลห์เชิดชูคนดีศรีสะเกษ แด่ หัวหน้าวิเชียร ชินวงษ์ หัวหน้ารักษาพันธุ์สัตว์ป่า ให้กำลังใจในคดีเสือดำด้วย

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในนามของคนศรีสะเกษ ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ช่วยกันจัดงานปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี ซึ่งวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะหารายได้มามอบให้เหล่ากาชาด เพื่อที่จะได้มีงบประมาณเก็บไว้คอยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข หากเกิดภัยพิบัติต่างๆ ขึ้นกับพี่น้องประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ ไม่ว่าจะเป็นป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย เหล่ากชาด ปกครองอำเอ ปกครองจังหวัด ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องออกไปช่วยเหลือดูแลประชาชนผู้ประสบภัยเป็นอันดับแรก และที่สำคัญในวันนี้ ด้วยความภาคภูมิใจของคนศรีสะเกษ ที่มีคนอย่างหัวหน้าวิเชียร ชินวงษ์ หัวหน้ารักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ได้ทำความดีเป็นเกียรติแก่คนศรีสะเกษ ในคดีเสือดำ ตนขอเป็นตัวแทนของคนในจังหวัดศรีสะเกษ ขอมอบโลห์เชิดชูเกียรติแก่หัวหน้าวิเชียร และขอให้กำลังใจในการประกอบกรรมดีต่อไป

หัวหน้าวิเชียร ชินวงษ์ หัวหน้ารักษาพันธุ์สัตว์ป่า กล่าวว่า วันนี้ผมมีความภาคภูมิใจเป็นที่สุด ที่บ้านเกิดผม ที่คนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอยางชุมน้อย ได้มอบโลห์คนดีศรีสะเกษ ให้กับผม ซึ่งจริงๆ แล้วผมต้องขอโทษคนศรีสะเกษ ที่ทิ้งไปทำงานไกลมาก และไม่ค่อยได้กลับบ้าน เพราะด้วยภาระกิจหน้าที่การงาน ต้องเข้าป่าอยู่ตลอดแทบทุกวัน และผมเองก็ไม่คิดว่าจังหวัดศรีสะเกษ จะได้มอบโลห์คนดีให้กับผม ผมถือว่าเป็นเกียรติอย่างมาก โลห์ที่ใครๆ มอบให้ก็ไม่สำคัญเท่าโลห์ที่ได้จากคนที่บ้านเกิดของตนเองมอบให้ ตนจะตั้งหน้าตั้งใจ ทำหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ในนามของคนไทย จะทำหน้าที่ในทุกๆ วันให้ดีที่สุด และจะไม่ลืมว่าผมคือคนศรีสะเกษ ตลอดไป

แสดงความคิดเห็น