ยโสธร-ปล่อยแถวปฏิบัติการพิทักษ์ยศสุนทร

          จังหวัดยโสธรทำการปล่อยแถวตามแผนปฏิบัติการพิทักษ์ยศสุนทร เพื่อขับเคลื่อนมาตรการการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนในห้วง 3 เดือน การป้องกันปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

          ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานปล่อยแถวตามแผนปฏิบัติการพิทักษ์ยศสุนทร เพื่อขับเคลื่อนมาตรการการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนในห้วง 3 เดือน ระหว่าง พฤศจิกายน 2561- มกราคม 2562 รวมทั้งการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยให้ความสำคัญกับการสกัดกั้นยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เฉพาะ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน สถานบริการ เรือนจำและแหล่งมั่วสุมต่างๆให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยในพื้นที่จังหวัดยโสธร มีตำบลเป้าหมาย จำนวน 9 ตำบล ใน 6อำเภอ จากทั้งหมด 9 อำเภอของจังหวัดยโสธร ซึ่งได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนเป็นชุดปฏิบัติการพิทักษ์ยศสุนทร เพื่อออกปฏิบัติตามแผนที่ได้วางเอาไว้ ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร ทหารจากกรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ.อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวมทั้งข้าราชการ พนักงานจากหน่วยงานความมั่นคงทุกอำเภอ รวมทั้งสิ้น 750 นาย  เพื่อจะได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตามแผนในห้วง 3 เดือน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่2562 นี้ ทั้งการป้องกันปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรมต่างและการดูแลทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

แสดงความคิดเห็น