เทคนิคกาฬสินธุ์จัดแข่งกีฬาเทิดพระเกียรติอุ่นไอรัก มอบเงินจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดแข่งขันกีฬาภายใน พระวิษณุเกมส์ 61 เทิดพระเกียรติอุ่นไอรัก เสริมสร้างความสามัคคี มีวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมสุขภาพห่างไกลยาเสพติด พร้อมแสดงพลังจิตอาสาคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมดูแลสังคม มอบเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำนวนกว่า 2 แสนบาท

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นประธานแข่งขันกีฬาภายใน พระวิษณุเกมส์ 61 เทิดพระเกียรติอุ่นไอรัก วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประจำปี  2561 โดยมี พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  ดร.จำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรม และจัดริ้วขบวนเทิดพระเกียรติ เป็นจำนวนมาก

โดยในงานทางคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันมอบเงินที่ได้รับการบริจาคในการแสดงพลังของวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ได้จำนวนเงิน 222,222 บาท โดยมี พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เป็นผู้รับมอบ

นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาภายใน เป็นกีฬาประเพณีที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ เนื่องจากกีฬาเป็นสื่อในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี และความเข้าใจอันดีในหมู่คณะ กีฬาเป็นสิ่งขจัดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของสังคม โดยเฉพาะสังคมวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง โดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ยังทำให้ผู้เล่นหรือนักกีฬามีสุขภาพแข็งแรง ที่จะเป็นภูมิป้องกันโรคภัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้การเล่นกีฬา ยังทำให้ผู้เล่นเป็นผู้มีวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  กล้าหาญ อดทน กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตัวเอง สามารถนำมาปรับใช้ในการศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งเป็นผู้มีจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอีกด้วย

นายวิศวชาติ กล่าวอีกว่า ในโอกาสที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้งบประมาณดำเนินการก่อสร้างอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย แต่ยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกจำนวนมาก ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่นทุกก้าว เพื่อชาวกาฬสินธุ์ โดยเป็นการระดมทุนจากทุกภาคส่วน โดยทางคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาค ได้จำนวนเงิน 222,222 บาท โดยได้ทำพิธีมอบเป็นทางการ ในวันเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อการมีส่วนร่วมและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกัน

สำหรับการแข่งขันกีฬาภายใน พระวิษณุเกมส์ 61 เทิดพระเกียรติอุ่นไอรัก วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ มีประเภทการแข่งขันหลายรายการ เช่น กีฬาฟุตบอลชาย-หญิง, ฟุตซอลชาย, บาสเก็ตบอลชาย-หญิง, วอลเลย์บอลชาย-หญิง, เทเบิลเทนนิสชาย-หญิง, แชร์บอลหญิง, เซปัคตะกร้อชาย-หญิง, เปตองชาย-หญิง, กีฬาประเภทลู่ และกีฬาพื้นบ้าน

 นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นประธานแข่งขันกีฬาภายใน พระวิษณุเกมส์ 61 เทิดพระเกียรติอุ่นไอรัก วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประจำปี  2561 โดยมี พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรม และจัดริ้วขบวนเทิดพระเกียรติ เป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมกันมอบ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ได้จำนวนเงิน 222,222 บาท

แสดงความคิดเห็น