ยโสธร-เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

          จังหวัดยโสธรเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อเป็นจุดประสานงานและบริการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร

          ที่ด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคยโสธร ริมถนนสาย 202 นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และปล่อยขบวนรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ให้กับประชาชนในการขับขี่ที่ปลอดภัยและมีวินัยการใช้รถใช้ถนน โดยได้กำหนดแผนบูรณาการในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 รวม 7 วัน ภายใต้ชื่อการรณรงค์ว่า ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้ลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง โดยช่วงปฏิบัติการเข้มข้น 7 วัน ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ มีการตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วมบูรณาการ การตั้งด่านชุมชน/หมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและการจราจรให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่

แสดงความคิดเห็น