กาฬสินธุ์-ตัดผมฟรีมอบของขวัญปีใหม่ให้เด็กนักเรียน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดหน่วยเคลื่อนที่ตัดผมฟรีให้กับนักเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาเด็ก เยาวชน อาชญากรรม ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง และเป็นการมอบของขวัญจากใจในเทศกาลปีใหม่นี้

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่โรงเรียนดงสวางวิทยายน บ้านดงสวาง ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์  มอบหมายให้นายคำภู โพธิ์หล้า หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับนายวุฒิพงศ์ อินทะนาม ครูฝึกฝีมือแรงงาน และอาจารย์ประจำวิชาช่างแต่งผมสุภาพบุรุษ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ และนักศึกษา ฝึกปฏิบัติการตัดผมชายโดยไม่คิดค่าบริการ มีคณะครู นำนักเรียน เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการแต่งผมสุภาพบุรุษ  รุ่นที่ 5/2561 หลักสูตร 30 ชั่วโมง โดยกลุ่มเป้าหมายรุ่นนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.เมืองกาฬสินธุ์ และ สภ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เข้ารับการอบรมจำนวน 20 นาย ทั้งนี้ หลังจากผ่านการอบรมแล้ว เพื่อฝึกปฏิบัติจริง ให้เกิดความชำนาญในวิชาช่างแต่งผมสุภาพบุรุษ  จึงได้ร่วมกันจัดหน่วยเคลื่อนที่ ออกให้บริการตัดผมฟรีตามสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นการมอบความสุขให้นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ซึ่งถือเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับเด็ก เยาวชน ที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ ตลอดทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างหน่วยงาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีอีกด้วย โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. และจะสิ้นสุดวันที่ 28 ธ.ค.นี้

นายเจษฎากล่าวอีกว่า สำหรับสถานศึกษาที่ให้บริการตัดผมฟรีช่วงนี้ ในเขต อ.ยางตลาด ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านโคกคำวิทยา ต.บัวบานโรงเรียนดอนยานางศึกษา ต.ดอนสมบูรณ์,  โรงเรียนหัวงัววิทยายน ต.หัวงัว,  โรงเรียนผดุงราษฎ์วิทยา โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ ต.หัวนาคำโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ ต.คลองขาม และในเขต อ.เมืองกาฬสินธุ์ ที่โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ และโรงเรียนดงสวางวิทยายน ต.ห้วยโพธิ์

ด้าน ด.ต.ธวัช เถื่อนทนนท์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า พอได้รับการประสานจากผู้บังคับบัญชา ว่าสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ จัดโครงการฝึกอบรมช่างแต่งผมบุรุษดังกล่าว เห็นว่าเป็นโครงการที่ดี  คิดว่านอกจากจะเป็นการฝึกทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตอีกแขนงหนึ่ง และสามารถยึดเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ ในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนฯ จึงได้ลงทะเบียนสมัครเป็นคนแรก

ด.ต.ธวัช กล่าวอีกว่า อาชีพตำรวจ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน ซึ่งเป็นสายงานหลักของตนนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่บางกรณีหรือบางคดี จำเป็นต้องอาศัยพยานบุคคล ทั้งชาวบ้าน และเด็ก เยาวชน การที่จะได้ข้อมูล หลักฐาน หรือเบาะแสที่ชัดเจนนั้น จะต้องใช้ความพยายามสูง ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิด สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน หรือสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องสำคัญ การเข้ามารับบทบาทเป็นช่างตัดผม จึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ และเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะให้การปฏิบัติหน้าที่ได้ง่ายขึ้น ได้ประโยชน์หลายทาง เช่น ลดช่องว่างระหว่างเด็กและตำรวจได้เป็นอย่างดี ผลที่ติดตามมาคือการสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาเด็ก เยาวชน อาชญากรรม ลดภาะค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง และถือเป็นการมอบของขวัญจากใจในเทศกาลปีใหม่นี้

เมื่อเด็ก เยาวชนได้ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็จะไม่ไปข้องแวะกับพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่เป็นภัยต่อสังคม หรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ปกครอง  เช่น ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ลักขโมย ทั้งนี้ สำหรับตน เมื่อมีความชำนาญในวิชาช่างตัดผมแล้ว เป้าหมายที่ตั้งไว้คือเวลาว่างก็จะเปิดร้านบริการตัดผม ราคาประหยัด  สำหรับผู้สูงอายุและเด็กจะตัดให้ฟรี เพราะทุกวันนี้ตามร้านตัดผมทั่วไป ค่าบริการตัดผมค่อนข้างสูง หัวละ60-100 บาททีเดียว” ด.ต.ธวัชกล่าวในที่สุด

แสดงความคิดเห็น