วางแนวรุกลดอุบัติเหตุในชุมชน ด้วยชุมชน เพื่อชุมชน

จังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรม เสวนา ในการวางแนวรุกในการที่จะลดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญๆ ในชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน โดยใช้นโยบาย ลดอุบัติเหตุได้ด้วยวินัยจราจร ผู้ขับขี่ต้องมีวินัย เข้าใจกฎหมาย

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชญานิน กฤติยะโชติ หัวหน้าหน่วยจัดการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.ศรีสะเกษ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ – การจัดการความปลอดภัยทางถนนขึ้น โดยมีผู้นำชุมชน นักศึกษา เข้าร่วมอบรม จำนวน 85 คน จาก 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ ใช้ระยะเวลา 1 วัน โดยมี นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาร่วมเป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมกับ พลตำรวจตรี วัฒนา กฤติยะโชติ ที่ปรึกษาหน่วยจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ, ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.พงษ์พันธ์ แทนเกษม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม เรื่องความปลอดภัย การจัดการความปลอดภัย ทางถนน ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า จังหวัดศรีสะเกษ มีสถิติติดอันดับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศมาก่อน จึงได้เลือกเอาจังหวัดศรีสะเกษ เป็น 1 ใน 5 จังหวัด ที่จัดอบรมในเรื่องดังกล่าว

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า วันนี้ในนามของจังหวัดศรีสะเกษ ต้องขอขอบคุณ สสส. และศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ที่เลือกจังหวัดศรีสะเกษ ในการจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ – การจัดการความปลอดภัยทางถนน ขึ้น โดยมีผู้นำชุมชน นักศึกษา เข้าร่วมอบรม จำนวน 85 คน จาก 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดศรีสะเกษ ก็ได้มีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ทหาร อบต.เทศบาล สาธารณะสุข อื่นๆ ได้พยายามรณรงค์ในการป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุ แต่ก็ยังพบปรากฏยอดการเกิดอุบัติเหตุมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี ก็หวังว่า การกระตุ้นของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเป้าหมายของการจัดอบรมในครั้งนี้ จะมุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัย การจัดการความปลอดภัย ทางถนน ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ซึ่งจะทำให้ทุกคนได้ตระหนักร่วมกัน ในการป้องกัน ในการลดอุบัติเหติช่วยกัน หากทุกคนระวังร่วมกัน ย่อมสามารถป้องกันได้

พลตำรวจตรี วัฒนา กฤติยะโชติ ที่ปรึกษาหน่วยจัดการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กล่าวว่า อดีตที่ตนเคยทำงานในเรื่องการลดอุบัติเหตุ ตนเองได้เน้นย้ำเสมอว่า การที่จะลดอุบัติเหตุได้ ปัจจัยหลักตัวหนึ่งก็คือ จะต้องให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่ ได้ตามกฎหมาย เพราะตนเชื่อว่า อุบัติเหตุจะลดลงได้ด้วยวินัยจราจรที่เข้มแข็ง ต่างประเทศอดีตเคยมาดูงานการลดอุบัติเหตุที่ประเทศไทย แล้วนำไปตั้งกฎเพื่อการปฎิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่รถจักรยานยนต์จะต้องใช้หมวกกันน๊อค ขับหรือนั่งรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัด ความเร็วในการขับขี่ การจอดรถ การขับย้อนศร อื่นๆ ต่างประเทศที่มาดูงานประเทศไทย สามารถลดอุบัติเหตุได้ บางจังหวัด บางอำเภอของเรา หลังดูงานจากเรา ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น แต่ประเทศไทยเราเอง ที่เป็นต้นแบบ ในทุกวันนี้บังคับใช้กฎหมายไม่ได้ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถใช้กฎหมายได้ เพราะประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบขอไปที หรือ อลุ่มอล่วนกันมากกว่าดังนั้น หากจะให้มีการลดอุบัติเหตุลงได้ จะต้องมีวินัยของการจราจร เท่านั้น

แสดงความคิดเห็น