ศูนย์วิจัยพืชสวนเปิดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เปิดเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ รอบอ่างเก็บน้ำหนองชี และฐานเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 6 ฐานเรียนรู้ รวมทั้งการให้บริการที่พักและห้องประชุมสำหรับจัดอบรมสัมนา

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้เปิดโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้นใหม่ ที่มีความพร้อมด้านสถานที่และความสวยงามเป็นธรรมชาติ ซึ่งได้มีนางวาสิตา น้อยพรหม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นายสุรพล ตั้งคณสกุล  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานในครั้งนี้ โดยมี นายสมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เดินทางมาเป็นประธานในพิธี

นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ กล่าวว่า โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และให้เป็นที่ศึกษาด้านพันธุกรรมพืช เป็นที่พักผ่อนและออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน ทั้งยังสนับสนุนการฟื้นตัวระบบเศรษฐกิจและส่งเสริมการสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศระยะยาว ศูนย์วิจัยพืชวสวนศรีสะเกษจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรที่มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ความสวยงามเป็นธรรมชาติ ที่สำคัญคือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ด้านพันธุ์พืช ความหลากหลายของพันธุกรรมพืช และการผลิตพืชครบวงจร อีกทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ และศูนย์ฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการตามศาลาฐานการเรียนรู้ จำนวน 6 หลัง ดังนี้ ศาลาฐานการเรียนรู้ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ศาลาฐานการเรียนรู้ที่ 2 บทบาทและภารกิจของกรมวิชาการเกษตรกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ศาลาฐานการเรียนรู้ที่ 3 การผลิตพันธุ์พืชดี ศาลาฐานการเรียนรู้ที่ 4 การผลิตกาแฟครบวงจร ศาลาฐานการเรียนรู้ที่ 5 สมุนไพรและการใช้ประโยชน์ และศาลาฐานการเรียนรู้ที่ 6 กล้วยไม้ป่ากับการอนุรักษ์พันธุกรรม พร้อมด้วยแปลงฐานการเรียนรู้ จำนวน 3 แปลง ได้แก่ ฐานที่ 1 แปลงสวนของพ่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ฐานที่ 2 แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมบัว พืชชุ่มน้ำ ฐานที่ 3 แปลงพืชผักพื้นเมือง นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ รอบอ่างเก็บน้ำหนองชีระยะทาง 2,400 เมตร และทางเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 1,900 เมตร ซึ่งจัดไว้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ เป็นจุดแวะพักสำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชน รวมทั้งการให้บริการที่พักและห้องประชุมสำหรับจัดอบรมสัมนาด้วย

แสดงความคิดเห็น