กาฬสินธุ์-บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่โรงเรียนหนองหัวช้าง ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยมีนายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การมอบรถโยกคนพิการ เพื่อให้ผู้พิการใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  การมอบยาและเวชภัณฑ์แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน  การให้บริการการแพทย์ขั้นพื้นฐาน  ให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่  บริการตรวจตา และให้บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ โดยมีประชาชนชาวตำบลกลางหมื่นและใกล้เคียงไปใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการแพทย์ การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัย และโครงการพระราชดำริต่างๆ ครอบคลุมทั้งงานด้านป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ และช่วยเหลือสนับสนุน การบริหารงานโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณสุข และรักษาแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม

แสดงความคิดเห็น