กู้ภัยกาฬสินธุ์ติวเข้มรับมืออุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 

ปีใหม่ไม่ประมาท! หน่วยกู้ภัยร่วมใจกาฬสินธุ์ อบรมอาสาสมัครกู้ภัยฟื้นฟูศักยภาพ เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย เพื่อเตรีมพร้อมรับมืออุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่หน่วยกู้ภัยร่วมใจกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายพงศ์วริศ ทองเสน หัวหน้าหน่วยกู้ภัยร่วมใจกาฬสินธุ์ จุดยางตลาด เป็นประธานเปิดการอบรมฟื้นฟูศักยภาพ กู้ชีพ-กู้ภัย เผชิญเหตุในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ของอัตรากำลังอาสาสมัครกู้ภัยที่อยู่ในต่างอำเภอให้ได้รับการฝึกอบรมความรู้ วิธีปฏิบัติ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งเป็นการพัฒนาระบบกู้ชีพ-กู้ภัยและเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ในการเผชิญเหตุในทุกสถานการณ์ และถือเป็นการเช็คความพร้อมอุปกรณ์ให้การช่วยเหลือ โดยอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่จะถึงนี้ และเหตุการณ์ไฟไหม้และอุบัติภัยต่างๆ เพื่อให้อาสาสมัครกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสพภัยได้อย่างรวดเร็วถูกวิธีมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีอาสาสมัครกู้ภัยจากอำเภอหนองกุงศรี อำเภอยางตลาด และอำเภอร่องคำ เข้าร่วมฝึกอบรมกว่า 40 คน

นายพงศ์วริศ ทองเสน หัวหน้าหน่วยกู้ภัย  กล่าวว่า  จังหวัดกาฬสินธุ์ ถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่สูงในแต่ละปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งการฝึกอบรมอาสาหน่วยกู้ภัยร่วมใจกาฬสินธุ์ ครั้งนี้จึงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการเตรียมพร้อมรับมืออุบัติเหตุ และทางหน่วยกู้ภัยได้มีการทำแผนจัดกำลังคน แผนเผชิญเหตุ เพื่อรับมืออุบัติเหตุท้องถนนในช่วงเทศบาลปีใหม่ที่จะถึงนี้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะมีการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องมีความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ในการเผชิญเหตุในทุกสถานการณ์

แสดงความคิดเห็น