สุรินทร์-จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”

ณ หนองน้ำข้างวัดจุมพลสุทธาวาส (สวนสุขภาพสวนรักษ์) เทศบาลเมืองสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์  นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตรและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และกล่าวสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา ในนามรัฐบาล “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ไปตามถนนรอบหนองน้ำและสวนสาธารณะ เพื่อร่วมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง โดยเฉพาะแหล่งน้ำสาธารณะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการหล่อเลี้ยงความชุ่มชื่นให้กับสิ่งแวดล้อม จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และเหล่าจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันโยนก้อนจุลินทรีย์และเทสารจุลินทรีย์ (EM)ปรับสภาพน้ำในหนองน้ำสาธารณประโยชน์แห่งนี้ ให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ โดยมีจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

ทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรม จิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อสร้างการตระหนักรู้และจิตสำนึกในการดูแลรักษา พัฒนาคลองเพื่อสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน

แสดงความคิดเห็น