หนองคาย-ปั่นจักรยานรวมพลคนรักสุขภาพ

สมาคมกีฬาจักรยานเพื่อสุขภาพหนองคาย ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองคาย จัดกิจกรรม ปั่นรวมพลคนรักสุขภาพ รณรงค์ให้ทุกคนออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน

               เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 61 ที่สวนสาธารณะหนองถิ่น อ.เมืองหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นรวมพลคนรักสุขภาพ ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานเพื่อสุขภาพหนองคาย ร่วมกับ เทศบาลเมืองหนองคาย จัดขึ้น และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายก็ได้ร่วมขบวนปั่นจักรยานด้วย

                กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้ชาวหนองคายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง สมรรถภาพทางกายที่ดี ส่งเสริมให้มีน้ำใจนักกีฬามีความสามัคคีปรองดอง โดยเลือกวิธีการออกกำลังกายด้วยจักรยาน โดยมีนักปั่นจักรยานทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 500 คน ปั่นจักรยานไปตามเส้นทางถนนแก้ววรวุฒิ ไปยังถนนมีชัย ถนนประจักษ์ และสิ้นสุดที่ลานน้ำพุพญานาค เขตเทศบาลเมืองหนองคาย.

แสดงความคิดเห็น