ประกวดวงโยธวาทิต Street Parade

ขบวนประกวดวงโยธวาทิตโลก ( ประเทศไทย ) จัดรูปขบวนประกวด เดินผ่านถนนกลางในเมืองศรีสะเกษ ก่อนมาเปิดการแสดงสดที่หลังสถานีรถไฟ เพื่อเรียกคะแนน ประชาชนแห่ชม แห่ให้กำลังใจทั้ง 10 ทีม จาก 5 ประเทศ  ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเป็นรอบชิงชนะเลิศ เป็นวันสุดท้าย

ค่ำของวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ตามที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวดแข่งขัน วงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม ถึง 16 ธันวาคม 2561 โดยนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก ( ประเทศไทย ) และสมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชีย โดยในบ่ายของวันนี้เป็นการประกวดในประเภท Street Parade ซึ่งมีทีมที่ส่งวงโยธวาทิตเข้าประกวด จำนวน 10 ทีม จาก 5 ประเทศ อันได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย,  ประเทศจีน, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย โดยเริ่มตั้งขบวนการแสดงประกวดจากบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เดินแถวไปตามถนนขุขันธ์ ที่ได้รับอนุญาติจากสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะกเษ ที่ให้มีการปิดถนนเป็นช่วงๆ เป็นระยะๆ เพื่อให้ขบวนประกวดวงโยธวาทิต ได้แสดงผ่านไป โดยมีประชาชนติดตามชม เชียร์อยู่ทั้งสองข้างทางที่ขบวนผ่าน เพราะเป็นถนนสายหลักของเมืองศรีสะเกษ มีร้านค้าอยู่ทั้งสองข้างถนนตลอดแนว

ในการจัดการประกวดวงโยธวาทิตโลก ในระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2561 ได้แบ่งการประกวดออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ ประเภท Marching Show Band ประกอบด้วยรุ่น World Class ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร, รุ่น Junior Class ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ, รุ่น Melodica Class  ต่อมา ประเภทที่ 2 คือ ประเภทMarching Music Battle ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประกอบด้วย รุ่น Drumline Battle, Brassline Battle และรุ่น Wood Winds Battle ประเภทที่3 คือ ประเภทAsia Marching Arts ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย รุ่น AMA Winds, AMA Percussion, AMA Color Guard ประเภทที่ 4 คือ ประเภท Street Parade และประเภทที่ 5 คือ ประเภท Individual & Dual Battle  ซึ่งในบ่ายของวันนี้นี้ จะมีการปิดถนนขุขันธ์ประกวดในประเภท  Street Parade ที่จะมีการจัดรูปขบวนพาเลสเดินไปตามถนนขุขันธุ์ นับตั้งแต่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตลอดเส้นทางไปจบที่บริเวณวงกลมน้ำพุ หลังสถานีรถไฟศรีสะเกษ ระยะทางยาวกว่า 1.50 กิโลเมตร โดยคณะผู้จัดได้จัดสะแตนเชียร์กีฬามาตั้งวางให้ประชาชนได้นั่งชมกันอย่างสะดวกสบาย ทั้งมุมสูง และด้านล่าง โดยได้รับความสนใจของประชาชนติดตามมาชมเป็นอันมาก

ซึ่งในวันพรุ่งนี้ ในช่วงกลางวัน จะมีการชิงชนะเลิศในแต่ละประเภท ในแต่ละรุ่นของการแข่งขัน โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. ที่อาคารวีสมหมาย อาคารติดแอร์ 4 พันที่นั่ง โดยจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมได้ฟรีทุกรายการ และในช่วงค่ำ จะมีการชิงชนะเลิศกันในประเภท Marching Show Band ประกอบด้วยรุ่น World Class ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และ รุ่น Junior Class ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ที่สนามกีฬากลางของการกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นสนามกลางแจ้ง ทุกท่านจะได้ชมความงามของการแสดงโชว์ประกวด ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นลงมาในระยะนี้แล้วด้วย

แสดงความคิดเห็น