วัดไพรพัฒนาเตรียมจัดงานสวดมนต์ข้ามปี สองแผ่นดิน

จังหวัดศรีสะเกษ – จังหวัดอุดรมีชัย ประชุมร่วมหารือสองแผ่นดิน เตรียมการจัดงาน “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ วิธีธรรม” ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ถึง 3 มกราคม 2562 ใส่บาตรสองแผ่นดิน

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่ ศาลาทมวัดไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง พร้อมด้วย นายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย ร่วมกับ นายฮอร์จิน วีระยุทธ์ นายอำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก สวดมนต์ข้ามปีเชื่อมสัมพันธไมตรีสองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ วิถีธรรม” ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สองแผ่นดิน ระลึกถึงความสำคัญในการเผยแพร่หลักธรรมทางศาสนา สู่ประชาชนและเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า การจัดจัดงานโครงการสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก สวดมนต์ข้ามปีเชื่อมสัมพันธไมตรีสองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ วิถีธรรม” ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพาจารย์มหากษัตริยาธิราช และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน และความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนชาวอาเซียน รวมทั้งชางต่างชาติ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ วิถีธรรม” ส่งเสริมและเผยแพร่พิธีการต้อนรับศักราชใหม่ในรูปแบบที่เรียบง่าย โดยมุ่งเน้นการใช้มิติทางพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็น เป็นกุศล ปลอดอบายมุขและสิ่งเร้าทั้งปวง ลดอุบัติเหตุ และความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ส่งเสริมให้เครือข่ายคุณธรรม จริยธรรมในจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และสร้างวัฒนธรรมประเพณีในมิติพระพุทธศาสนาในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวแถบชายแดน ไทย – กัมพูชา ในมิติของพระพุทธศาสนา

ดังนั้น จึงอยากขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก สวดมนต์ข้ามปีเชื่อมสัมพันธไมตรีสองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ วิถีธรรม” ประจำปี 2562 โดยในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 22.00 น. จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี และจัดให้มีการลั่นฆ้องชัย ในเวลา 00.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2562 พร้อมกันนี้ยังได้กำหนดที่จะมีพิธีทำบุญใส่บาตรยังจุดเส้นพรมแดนสองแผ่นดิน ไทย – กัมพูชา ที่ช่องสะงำ ในวันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. ด้วย

แสดงความคิดเห็น