หนองคาย-รมว.ดิจิทัลพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ ต่อยอดสร้างการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านเน็ตประชารัฐทั้ง 24,700 หมู่บ้าน ชูเน็ตประชารัฐช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

                ที่ห้องประชุมโรงแรมรอยัลนาคารา อ.เมืองหนองคาย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, นายประยุตต์ บุญญาศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เข้าร่วมพิธีเปิด

                เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ เป็นเครือข่ายอาสาสมัครขนาดใหญ่ระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐในการร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้หลุดพ้นจากความยากจนไปสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯได้เร่งผลักดันด้วยการพัฒนาสร้างบุคลากรในพื้นที่และผู้สนใจทั่วไปเป็นตัวแทนอาสาสมัครจากหมู่บ้านในพื้นที่โครงการเน็ตประชารัฐหมู่บ้านละ 1 คน เพื่อทำหน้าที่นำดิจิทัลไปพัฒนาและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านเน็ตประชารัฐทั้ง 24,700 หมู่บ้าน โดยได้มีการอบรมอาสาสมัครทั่วประเทศจำนวน 77 ครั้ง ระหว่าง พ.ย.61- ก.พ.62 ที่ผ่านมามีการอบรมไปแล้ว 11 รุ่น ผู้กลับไปทำหน้าที่ปัจจุบันมีเน็ตอาสาประชารัฐ 1,851 คน ในครั้งนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 12 ในพื้นที่ จ.หนองคาย ซึ่งมีผู้อาสาทำหน้าที่เน็ตอาสาประชารัฐครบทุกหมู่บ้านในพื้นที่เน็ตประชารัฐ 179 คน

                ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า หัวใจสำคัญของเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ คือการแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายการพัฒนาดิจิทัลในระดับหมู่บ้าน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ โดยกระทรวงดิจิทัลฯได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายในการสื่อสาร แจ้งปัญหา แจ้งข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการหาข้อมูลข่าวสารบนอินเตอร์เน็ต การขายของออนไลน์ การพยากรณ์อากาศ การเกษตร การดูแลสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถต่อยอดการใช้เน็ตประชารัฐในการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชนในหมู่บ้าน.

แสดงความคิดเห็น