ตม.มุกดาหาร แข่งขันกีฬาฟุตบอล เชื่อมความสัมพันธ์ สะพานมิตรภาพ 2

มุกดาหาร ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงาน C.I.Q. ไทย – สปป.ลาว เชื่อมความสัมพันธ์ สะพานมิตรภาพ 2 เพื่อให้ข้าราชการ ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน อันเป็นการเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี


เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม สมาย ซอคเกอร์ พันตำรวจเอก โกเมน สุภาพ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ด่านศุลกากรมุกดาหาร สำนักงานควบคุมโรค ด่านตรวจสัตว์ป่า แขวงทางหลวง และปศุสัตว์ ในนามของเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฝ่ายไทย โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล เชื่อมความสัมพันธ์ สะพานมิตรภาพ 2 เพื่อให้ข้าราชการหน่วยงาน C.I.Q. ไทย – สปป.ลาว ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน อันเป็นการเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี


พันตำรวจเอก โกเมน สุภาพ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาฟุตบอล “ เชื่อมความสัมพันธ์ สะพานมิตรภาพ 2 ” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ. สะพานมิตรภาพ 2 ทั้งไทยและ สปป.ลาว พร้อมด้วยสื่อมวลชนในพื้นที่ ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน อันเป็นการเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ไทย – สปป.ลาว ในพื้นที่ รวมถึงการส่งเสริมให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีด้วย โดยการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จะช่วยสร้างคนให้มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและสังคม อีกทั้งยังช่วยลดความเครียดจากภารกิจหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี


สำหรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้เชิญนักกีฬาจากหน่วยงาน C.I.Q. ไทย – สปป.ลาว ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ. สะพานมิตรภาพ 2 และท่าเทียบเรือของทั้งสองประเทศ ร่วมแข่งขัน 2 ประเภทกีฬา คือ ฟุตบอลและชักเย่อ โดยการแข่งขันฟุตบอล ได้แบ่งออกเป็น 3 ทีม คือ ทีมผู้บริหาร (VIP), ทีมชาย และ ทีมหญิง ส่วนการแข่งขันชัก เย่อ ได้แบ่งออกเป็น 2 ทีม คือ ทีมชาย และ ทีมหญิง และเพื่อเพิ่มความสามัคคีและความสนุกสนาน ระหว่างพักครึ่งการแข่งขัน ก็ได้จัดให้มีกิจกรรมการเต้นบาสโลบร่วมกันระหว่างกองเชียร์ของทีมไทยและ สปป.ลาว อีกด้วย
อนึ่ง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากหน่วยงานที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นอย่างดี หน่วยงานไทย ได้แก่ ด่านศุลกากรมุกดาหาร, แขวงทางหลวงมุกดาหาร, ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร, ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร, ด่านตรวจพืชมุกดาหาร, ด่านตรวจสัตว์น้ำมุกดาหาร, ด่านป่าไม้มุกดาหาร และหน่วยงานควบคุมโรคระหว่างประเทศ หน่วยงานสปป.ลาว ได้แก่ ด่านสากล ขัวมิตรภาพ 2 , ตรวจคนเข้าเมืองด่านสากล ขัวมิตรภาพ 2, ตรวจคนเข้าเมืองท่าเทียบเรือสะหวันนะเขต, พาสีด่านสากลขัวมิตรภาพ 2, พาสีท่าเทียบเรือสะหวันนะเขต, แผนกกสิกรรมและป่าไม้ และหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกแผนกส่วนงาน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น