หนองคาย-อธิบดีปศุสัตว์ปลื้มเกษตรกรสนใจปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากขึ้น

อธิบดีกรมปศุสัตว์ พอใจเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหลังการทำนามากขึ้น พ่อค้ารับซื้อราคาสูงถึง 6.80 บาท พร้อมสั่งการปศุสัตว์ทุกอำเภอเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกช่วงฤดูหนาว ส่วนโรคระบาดแอฟริกันสกายฟีเวอร์ยังไม่พบในไทย

                เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 11 ธ.ค. 61 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะได้ติดตามการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อการสนับสนุนการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์หลังฤดูทำนา ปี 2561/2562 ที่แปลงข้าวโพดของนางนราพร แสนวงศ์ เกษตรกรที่บ้านโคกสว่าง หมู่ 2 ต.นาข่า อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย พบปะเกษตรกรที่มารอต้อนรับและเยี่ยมชมแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วย โดย จ.หนองคาย ต้องการเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนี้ 1,620 ราย พื้นที่ 11,639 ไร่ หรือ 46.56 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีเกษตรกร 9 อำเภอ ยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้ว 1,008 ราย พื้นที่ 6,529 ไร่ มีการขอยื่นกู้เงินจาก ธกส. 98 ราย ในวงเงิน 1 ล้าน 1 แสนบาท

                นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมียอดการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศมากเป็นอันดับ 4 ของโลก แต่ต้องนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวสาลี เพื่อเป็นอาหารให้กับสัตว์โดยเฉพาะไก่ เพราะผลิตข้าวโพดในพื้นที่ได้เพียง 3 ล้านตัน จากความต้องการใช้ถึง 8 ล้านตัน ดังนั้นรัฐบาลจึงผลักดันให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนาปี เมื่อได้มาติดตามโครงการนี้ที่ จ.หนองคาย รู้สึกพอใจกับการที่เห็นเกษตรกรชาวหนองคายให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนการทำนาปรัง อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการมารับซื้อข้าวโพดทั้งฝักถึงที่ โดยประกันราคารับซื้อผลผลิต 1 แสนตัน ความชื้น 25 เปอร์เซ็นต์ ซื้อที่ราคา 6.80 บาท และขณะนี้ยังรับซื้อข้าวโพดที่ความชื้อ 14.5 เปอร์เซ็นต์ ในราคาสูงถึง 9 บาทด้วย

                พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยังได้ย้ำกับปศุสัตว์อำเภอทุกแห่งให้เฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก อย่างเช่น โรคไข้หวัดนก และโรคนิวคาสเซิล โดยเฉพาะตามเมืองชายแดน แม้ว่าจะไม่มีการพบการระบาดของโรคเหล่านี้มาเกือบสิบปีแล้วก็ตาม แต่ในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลมักจะสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ ตนได้สั่งการให้ตั้งด่านตรวจสัตว์เพื่อป้องกันปัญหาการเคลื่อนย้ายสัตว์ด้วย ส่วนสถานการณ์ของโรคแอฟริกันสกายฟีเวอร์ หรือ เอเอสเอฟ ซึ่งเป็นโรคระบาดในสุกร แต่ไม่ติดต่อสู่คน ซึ่งพบในประเทศจีน ยืนยันว่ายังไม่พบการระบาดในประเทศไทย แต่ก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว.

แสดงความคิดเห็น