กสท. หรือ CAT นำทัพส่งมอบโครงการ. CAT Digital come together 2018 ช่วยพัฒนาด้านการเกษตร.

กสท. หรือ CAT นำทัพส่งมอบโครงการ. CAT Digital come together 2018 ช่วยพัฒนาด้านการเกษตร. ชูระบบน้ำอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบ. IT ที่ อ วังน้ำเขียว จ นครราชสีมา.

เมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม. 2561. เวลา. 13.30 น ณ ศูนย์การศึกษาและพัฒนาชาวบ้านโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริวังน้ำเขียว. อ วังน้ำเขีย จ นครราชสีมา. โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม. จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคม. โดยมี. ดร. ดนันท์ สุภัทรพันธ์. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานตลาดและบริการพร้อมเจ้าหน้าที่จาก CAT ร่วมส่งมอบโครง. โดยมี. นายพรเทพวัชกีกุล. นายอำเภอวังน้ำเขียว. เป็นผู้รับมอบโครงการเพื่อส่งมอบโครงการต่อให้กับ นายอำนาจหมายยอดปราง.

ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียวตามโครงการพระราชดำริในครั้งนี้. ส่วนทางด้าน. ดร ดีนนท์ สุภัทรพันธ์. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานตลาดและบริการของ. กสท. กล่าวว่า. การส่งมอบโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการใช้งานระบบ iot Sumat farm แก่เกษตรกรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลและนำศักยภาพด้านการให้บริการดิจิตอลและโทรคมนาคมด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาประยุกต์เป็นนวัตกรรมดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. ได้ช่วยเกษตรกรให้มีระบบ IOT. และใช้งานเพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านกสิกรรม. ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเจ้าหน้าที่บุคลากรของ. กสท. เขตตะวันออกเฉียงเหนือและเขตกลางได้ร่วมกันดำเนินโครงการโดยมีหน่วยงานภาคส่วนต่างๆของ CAT. มาช่วยวางแผนและติดตั้งระบบ Internet of thing. ระบบการให้น้ำและปุ๋ยอินทรีย์ที่แปลงเกษตรต้นแบบสมาชิกของศูนย์การศึกษาและพัฒนาชาวบ้านโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริวังน้ำเขียวจำนวนสี่แปลงในพื้นที่บ้านน้ำซับอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาพร้อมทั้งได้จัดอบรม การใช้งานระบบ IOT. ครั้งที่ 1. ให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจในพื้นที่เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ไปแล้วและจัดอบรมครั้งที่สองวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยพร้อมส่งมอบโครงการในครั้งนี้ให้กับศูนย์การศึกษาและพัฒนาชาวบ้านโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริวังน้ำเขียวเขียวซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงานในโอกาสต่อไป

แสดงความคิดเห็น