เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวกาฬสินธุ์

องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 6 อำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 3,000 ชุด

เช้าวันนี้(3 ธ.ค. 61) เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น.  ที่หอประชุมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพน กิตติอำพน  องคมนตรี  และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 500 ชุด  โดยมีนายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายฉันชาย โรจนสโรช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพชรพันธ์ศรี  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  พล.ต.จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์  นายวิชาญ  แท่นหิน  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์  ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด  นายอำเภอสหัสขันธ์  ข้าราชการ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวอย่างพร้อมเพรียง

ในการนี้นายอำพน กิตติอำพน  องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยประชาชนได้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว และยังทรงพระกรุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำอาหารไปพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้ที่ไปรับผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  โอกาสนี้ยังได้เยี่ยมหน่วยแพทย์ และลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่ 3 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง  ฐานะยากจน และเป็นผู้ชราภาพ โดยการเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในครั้งนี้ มีประชาชนเข้ารับสิ่งของพระราชทานจำนวน 500 ชุด

จากนั้นเวลาประมาณ 13.00 น. ที่หอประชุมอำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอำพน  กิตติอำพน  องคมนตรี  และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 500 ชุด พร้อมนำอาหารไปพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้ที่ไปรับผ้าห่มพระราชทาน  และลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่มีฐานะยากจนและชราภาพจำนวน 3 ราย

สำหรับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้รับสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุด โดยมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 6 อำเภอประกอบด้วย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 500 ชุด อำเภอกุฉินารายณ์ 500 ชุด อำเภอสมเด็จ 500 ชุด อำเภอสหัสขันธ์ 500 ชุด อำเภอร่องคำ 500 ชุด และอำเภอสามชัย 500 ชุด  เนื่องจากสภาพพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งติดกับเทือกเขาภูพานสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 200 – 500 เมตร ในช่วงเดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ร่องความกดอากาศสูงได้แผ่ปกคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทำให้ในบางพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์มีอากาศหนาวจัด เป็นเหตุให้ราษฎรที่ประสบภัยหนาวได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว

แสดงความคิดเห็น