บึงกาฬ-นายอำเภอลงแขกเกี่ยวนวดข้าวช่วยชาวนาลดต้นทุนการผลิต

วันนี้ 2 ธ.ค. เวลา 14.00 น. นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอศรีวิไล นำฝ่ายปกครอง กำลัง อส. ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านนาแสงสาคร ม.7 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ลงแขกเกี่ยวข้าวนาปีของนายหงษ์ทอง หอมสมบัติ อายุ 61 ปี เกษตรกรชาวนา ที่ขาดแคลนแรงงาน ประกอบกับต้องดูแลภรรยาที่ป่วยติดเตียง จนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้ทันตามกาลเวลา ซึ่งหลังเก็บเกี่ยวยังได้ช่วยกันนวดข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้ว พร้อมนำไปเก็บในยุ้งฉางข้าวของเกษตรกร โดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยนวดข้าวจนสามารถคิดเป็นปริมาณข้าวได้เกือบ 2 ตัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดต้นทุนการทำนา แบ่งเบาภาระให้กับเกษตรกร อนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม และฟื้นฟูวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวให้กลับคืนสู่ชนบทและชุมชน สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน ประชาชนเองก็รู้สึกดีใจ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือ  พร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และคสช. เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป…

แสดงความคิดเห็น