สุรินทร์-ททท.สุรินทร์จัดกิจกรรมลดโลกเลอะ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้มีกิจกรรมของ ททท.ทั่วประเทศ 45 สำนักงานการท่องเที่ยวพร้อมกันในประเทศจำนวน 45 สำนักงาน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ตามโครงการยิ้มใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย ถูกลักษณสิ่งแวดล้อมที่ดีติอภาพลักษณ์ในพื้นที่ และเป็นการเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในฤดูการท่องเที่ยวที่จะมาถึงนี้ ทางสำนักงานการท่องเที่ยว (ททท.)จังหวัดสุรินทร์ จึงได้จัดกิจกรรม ลดโลกเลอะ ขึ้น มี ประชาชนทุกภาคส่วน มาร่วมกันเป็นจำนวนมาก


เมื่อวันที่ 1 ธันวาคา 2561 ที่บริเวณวัดบูรพารม พระอารามหลววง นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดสุรินทร์ ประธานเปิดกิจกรรม ของสำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมลดโลกเลอะ โดยมี นางสาวธมลวรรณ เจริญวงค์พิสิฐ ผู้อำนวยการ สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้มีกิจกรรมของ ททท.ทั่วประเทศ 45 สำนักงานการท่องเที่ยวพร้อมกันในประเทศจำนวน 45 สำนักงาน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ตามโครงการยิ้มใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย ถูกลักษณสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อภาพลักษณ์ในพื้นที่ และเป็นการเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในฤดูการท่องเที่ยวที่จะมาถึงนี้ ซึ่งทางสำนักงานพิจรณาเห็นว่าที่วัดบูรพาราม พระอารามหลวงแห่งนี่ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาของจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์รวมจิตใจของชาวสุรินทร์ และยังเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมภาวนาจิต ตามแนวของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล และหลวงพ่อพระชีว์ พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมือง ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเดินทางมาสักการะเป็นจำนวนมาก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา รองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างสวยงามสะอาด มีประชาชนทุกภาคส่วนได้มาร่วมกิจกรรมนี้จำนวนมาก


นางสาวธมลวรรณ เจริญวงค์พิสิฐ ผู้อำนวยการ สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ได้มาทำกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาร่วมกิจกรรมที่วัดบูรพา พระอารามหลวงแห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาของจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์รวมจิตใจของชาวสุรินทร์ และยังเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมภาวนาจิต ตามแนวของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล และหลวงพ่อพระชีว์ พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมือง ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเดินทางมาสักการะเป็นจำนวนมาก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา รองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างสวยงามและสะอาด

แสดงความคิดเห็น