มุกดาหาร-ตร.รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% “100% Helmet Help you” ให้กับสถานศึกษา

มุกดาหาร-ตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร ร่วมกับโรงเรียนมุกดาหาร รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนมุกดาหาร ภายใต้โครงการ “100% Helmet Help you”


เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 61 ที่หอประชุมแก้วมุกดา โรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พลตำรวจตรี อรรคพงศ์ พิมลศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงานวันรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% โรงเรียนมุกดาหาร โดยมี พ.ต.อ.ชัยพร พงษ์ศักดิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร พ.ต.ต. ฉัตรมงคล บุญกลาง สารวัตรจราจรเมืองมุกดาหาร นายเลียง ผางพันธ์ ผอ.โรงเรียนมุกดาหาร นางอีดิธ นามประกาย กรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้า มุกดาหาร (1993 ) จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จราจร คณะครู อาจารย์ บุคคลกากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนมุกดาหารกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมในครั้ง


ด้าน พลตำรวจตรี อรรคพงศ์ พิมลศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โครงการ 100% Helmet Help you เป็นโครงการที่ดีของสภานักเรียนโรงเรียนมุกดาหาร นับได้ว่าเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึก ในการปฏิบัติตามกฎจราจร ทั้งในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยและสวมหมวกนิรภัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นแนวทางที่ดี ที่ควรให้การส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการขับขี่ที่ปลอดภัยและการสวมหมวกนิรภัย ช่วยลดอัตราการบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้เป็นอย่างมาก


เนื่องจากโรงเรียนมุกดาหารมีพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแหล่งชุมชน และติดกับถนนพิทักษ์พนมเขต ซึ่งเป็นถนนสายหลัก ในปัจจุบันพบว่าในเขตพื้นที่โรงเรียน และพื้นที่ใกล้เคียง เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ประกอบกับมีนักเรียนได้นำรถจักรยานยนต์มาใช้ในการเดินทางมาเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้น และปัญหาส่วนหนึ่ง เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ขาดระเบียบวินัยจราจร และไม่สวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อค ทางโรงเรียนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้กับนักเรียน


ดังนั้นสภานักเรียนโรงเรียนมุกดาหาร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุที่อาจทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้ดำเนินโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเน้นให้ผู้ขับขี่ซึ่งเป็นเยาวชน ให้ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างมีวินัย และสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงปลูกฝังการเป็นผู้เคารพกฎหมายเพื่อสร้างความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน ได้ปฏิบัติตามกฎจราจร และสวมหมวกนิรภัยอย่าง เคร่งครัดมากขึ้น ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สริมสร้างความร่วมมือ และความรับผิดชอบต่อโรงเรียน และสังคม และเป็นต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจร และการสวมหมวกนิรภัย
ภายในกิจกรรมโครงการ “ 100% Helmet Help you ” มีกิจกรรมมากมายจากบริษัทโตโยต้า มุกดาหาร มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร ตอบคำถามเกี่ยวกับกฎจราจร และประกวดวงดนตรีเยาวชน เป็นต้น หลังจากกิจกรรมในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมจะได้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ต่อไป…

แสดงความคิดเห็น