บึงกาฬ-รับเสื้อสิ่งของพระราชทานไบค์อุ่นไอรัก

วันที่ 1 ธ.ค. เวลา 08.09 น. ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันที่ 9 ธ.ค.61 และเปิดให้ประชาชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับจังหวัดบึงกาฬมีผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว 4,846 คน จากที่ตั้งเป้าไว้ 2,500 คน โดยมีพิธีมอบเสื้อและสิ่งของพระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้ารับเสื้อและสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ อย่างพร้อมเพรียงด้วยความจงรักภักดี ทั้งนี้ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 จังหวัดบึงกาฬ จะมีการซ้อมใหญ่เหมือนจริง ซึ่งประชาชนที่สมัครลงทะเบียนร่วมกิจกรรมไบค์อุ่นไอรัก ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬสามารถนำจักรยาน พร้อมแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า หรือ สีเหลือง มาร่วมซ้อมใหญ่ก่อนถึงวันจริงด้วยก็ได้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปั่นจักรยานได้อย่างถูกต้อง และจะเริ่มการซ้อมใหญ่ในเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นการซ้อม ..

พร้อมได้จัดพิธีมอบเสื้อและสิ่งของพระราชทาน ขึ้นในระหว่างวันที่ 1 -2 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 17.00 น. ที่หอประชุมเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สำหรับการเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการรับสิ่งของพระราชทาน มีดังต่อไปนี้  1.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ และมีเลขประจำตัว 13 หลัก และกรณีเด็กที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนสามารถใช้สำทะเบียนบ้านได้ 2. หลักฐานการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ (สำเนาบัตร TAG หรือรูปถ่ายจากมือถือ) สำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปรับบัตรได้ด้วยตนเอง ให้เตรียมเอกสารดังนี้1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนปั่นจักรยานพร้อมลงลายมือชื่อ 2.หลักฐานการลงทะเบียนปั่นจักรยาน เช่น สำเนาบัตร TAG หรือภาพถ่ายจากมือถือ 3.หนังสือมอบอำนาจของผู้ลงทะเบียนปั่นจักรยาน 4.บัตรประชาชนของผู้รับแทน ที่ตรงกับหนังสือมอบอำนาจ …

แสดงความคิดเห็น