ยโสธร-เตรียมเปิดหาดบุ่งเมยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติริมแม่น้ำชี

           จังหวัดยโสธรประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดบุ่งเมย  เพื่อเตรียมเปิดหาดบุ่งเมย ซึ่งเป็นหาดทรายธรรมชาติอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่และพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในช่วงฤดูร้อนรวมทั้งเป็นสถานที่เล่นน้ำสำหรับนักท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนและเทศกาลสงกรานต์

           ที่บริเวณหาดบุ่งเมย บ้านคุยตับเต่า ตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดบุ่งเมย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดบุ่งเมย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในช่วงฤดูร้อน พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในจังหวัดยโสธรในระยะยาวต่อไป ซึ่งในที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดบุ่งเมย เตรียมปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณหาดบุ่งเมย รวมทั้งปรับปรุงเส้นทางเข้าหาดบุ่งเมยให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในหาดบุ่งเมย โดยเฉพาะการจัดทำห้องน้ำห้องส้วมให้เพียงพอและสะอาดเพื่อรองรับกับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยวชม ซึ่งในปีนี้จะพยายามให้มีการเปิดหาดบุ่งเมยให้ทันภายในเดือนธันวาคม 2561 นี้และถ้าไม่ทันอย่างช้าไม่เกินเดือนมกราคม 2562 นี้ เพื่อจะได้เป็นสถานที่รองรับกับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนปี 2562

                      หาดบุ่งเมย อยู่ในพื้นที่บ้านคุยตับเต่า ตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองยโสธรประมาณ 13 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นหาดทรายทอดยาวตามลำน้ำชีเกือบ กิโลเมตร เป็นหาดทรายที่เกิดจากตะกอนธรรมชาติของแม่น้ำชีที่พัดมาทับถมกลายเป็นพื้นทรายทอดยาวริมตลิ่งแม่น้ำชีทอแสงเป็นประกายระยิบระยับ และจะมีความสวยงามเป็นอย่างมากในช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม-พฤษภาคม ของทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าร้อนอย่างเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง หาดบุ่งเมย น่าจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวหน้าร้อนที่น่าสนใจ ด้วยเพราะนักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมผ่อนคลายต่าง ๆ หรือจะมานั่งชื่นชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน และสามารถที่จะลงเล่นน้ำคลายร้อนได้ด้วย

แสดงความคิดเห็น