กาฬสินธุ์รับสมัครเลือก ส.ว.ทั้ง 18 อำเภอเรียบร้อย

บรรยากาศการเปิดรับสมัครผู้ที่ต้องการรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.วันสุดท้ายในพื้นที่ 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้สนใจเข้ายื่นเอกสารสมัครรวม 5 วันจำนวนมาก ก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่ 5 ธันวาคม 2561

                เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการเปิดรับสมัครผู้ที่ต้องการรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.ในพื้นที่ 18 อำเภอของ จ.กาฬสินธุ์ตลอดช่วง 4 วันที่ผ่านมาและในวันนี้เป็นวันสุดท้าย ซึ่งมีผู้ประสงค์เข้ามายื่นเอกสารสมัครกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งแบบแรกที่มีการแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม ซึ่งผู้ที่สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และเลือกว่าจะลงสมัครในกลุ่มไหน และส่วนที่ 2 คือการสมัครโดยการแนะนำและสมัครในนามองค์กร ตามที่ทางกกต.ได้ประกาศกำหนดไว้ เพราะทุกคนต่างต้องการเสียสละเข้ามาทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติบ้านเมือง และเหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกแห่ง โดยเฉพาะที่หอประชุม 80 พรรษา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ทางเจ้าหน้าที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ได้ใช้หอประชุมแห่งนี้เป็นสถานที่รับสมัคร โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.มาตั้งแต่วันที่ 26พฤศจิกายนที่ผ่านมา 2561 ส่วนในพื้นที่อำเภอต่างๆนั้นเจ้าหน้าที่ได้เปิดรับสมัครที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในวันและเวลาเดียวกัน

                ทั้งนี้หลังจากปิดการรับสมัครเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจเอกสารและคุณสมบัติอย่างละเอียด โดยยึดการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายเป็นหลัก เพื่อที่จะมีการรับสมัครและมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ก่อนที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับอำเภอในแต่ละอำเภอจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ภายใน 5 วันนับตั้งแต่สิ้นสุดการรับสมัคร และประกาศสถานที่เลือกระดับอำเภอในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศของผอ.การเลือกระดับอำเภอ หรือถูกลบชื่อยื่นร้องต่อศาลฎีกา ซึ่งสามารถยื่นได้ภายใน 3 วันรับตั้งแต่ผอ.การเลือกระดับอำเภอประกาศ

แสดงความคิดเห็น