หนองคาย-ชวนชมสวนส้มในหนองคาย

ล่องเรือชมสวนส้ม ที่ปลูกในเนื้อที่กว่า 60 ไร่ ทั้งส้มบางมดและส้มเขียวดำเนิน ซึ่งเจ้าของสวนบอกพื้นที่จังหวัดหนองคายปลูกส้มได้ดี 18 เดือนให้ผลผลิตแล้ว ที่สำคัญให้ผลผลิตสมบูรณ์ตลอดทั้งปี ในขณะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย เผยพื้นที่จังหวัดหนองคายปลูกส้มได้ผลผลิตดี เตรียมสำรวจเกษตรกรที่ต้องการปลูกส้มในพื้นที่ของตนเอง

                        นางสาวฤดี พวงจำปา อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 115 หมู่ 6 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เกษตรกรที่ปลูกส้มรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดหนองคาย เปิดเผยถึงที่มาในการทำสวนส้ม ว่า ปกติตนประกอบอาชีพขายส่งผลไม้ทุกชนิดไปที่ สปป.ลาว มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้ว วันหนึ่งได้มีแนวคิดว่าหากเรามาปลูกผลไม้ใกล้ ๆ ในพื้นที่จังหวัดหนองคายก็จะทำให้ประหยัดค่าขนส่งและได้ผลไม้ที่สดใหม่ จึงได้หาพื้นที่ปลูกจนได้ที่ดินในจุดนี้ (ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่) เมื่อศึกษาข้อมูลทุกด้านแล้วพบว่าสามารถปลูกส้มได้ จึงได้ทดลองปลูกดู โดยเริ่มต้นจากการปลูกในพื้นที่ 40 ไร่ เมื่อเห็นว่าได้ผลดีก็ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอีก 20 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ปลูกส้มทั้งหมด 60 ไร่ ส้มที่ปลูกมี 2 ชนิดคือส้มบางมด พื้นที่ปลูก 40 ไร่ และส้มเขียวดำเนิน พื้นที่ปลูก 20 ไร่ ซึ่งส้มทั้ง 2 ชนิดมีความแตกต่างกัน ส้มบางมดจะมีรสชาติหวานมีรสเปรี้ยวเล็กน้อย ส่วนส้มเขียวดำเนินมีรสชาติหวานเพียงอย่างเดียว อยู่ที่ว่าใครจะชอบรสชาติแบบไหน ส้มที่ปลูกจะมีรสชาติดีและเข้มข้น ซึ่งเป็นผลมาจากดินที่จังหวัดหนองคายเป็นดินที่ดีมาก ปลูกเพียง 18 เดือนก็สามารถให้ผลผลิตได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งปกติส้มจะให้ผลผลิตในปีที่ 3 ขึ้นไป

                        นางสาวฤดี กล่าวต่อไปอีกว่า เดิมนั้นตนจะรับส้มที่จังหวัดปทุมธานี และที่จังหวัดกำแพงเพชรมาขายส่งต่อไปยัง สปป.ลาว ค่าช้าจ่ายเฉพาะค่าขนส่งจะตกอยู่ที่กิโลเมตรละ 3 บาทแล้ว และจะต้องซื้อหมดทั้งสวน ไม่สามารถเลือกซื้อตามขนาดที่ต้องการได้ หากจะเลือกเป็นขนาดต้องไปซื้อที่ตลาด แต่เมื่อมาปลูกที่หนองคายแล้ว ก็จะส่งตามลูกค้าต้องการได้ หากลูกค้าขายได้ดีและต้องการปริมาณมาก ๆ เราก็สามารถเก็บส่งให้ได้ทันที หากขายไม่ได้เราก็สามารถลดจำนวนลงได้ แต่หากเราไปซื้อส้มมาจากที่อื่นก็ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า 3 – 4 วัน เผื่อระยะเวลาที่เราจะเอารถไปรับ เผื่อระยะเวลาในการเก็บส้ม รวมไปถึงระยะเวลาในการส่งไป สปป.ลาว ด้วย

                        เมื่อให้เปรียบเทียบระหว่างการปลูกเองกับการไปซื้อมาขายต่อ นางสาวฤดี กล่าวว่า ถ้าเราไปซื้อมาขายเราจะกำหนดราคาเองไม่ได้ เขาขายราคาเท่าไหร่เราก็ต้องซื้อในราคานั้น ซึ่งราคาตลาดในช่วงนั้นอาจจะไม่สอดคล้องกัน ทำให้เราซื้อมาขายต่อไม่ได้ แต่เมื่อปลูกเองเราสามารถกำหนดราคาให้เหมาะสมกับราคาส้มที่ส่งมาจากแขวงต่าง ๆ ใน สปป.ลาว หรือส่งมาจากประเทศอื่นได้ ราคาส้มที่เราส่งอาจจะแพงกว่าส้มที่ปลูกในประเทศ แต่รสชาติของเราดีกว่า จึงทำให้สามารถขายแข่งได้

                        ทางด้านนายเวียน ธรรมสอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สำหรับภาพรวมของจังหวัดหนองคาย สามารถปลูกไม้ผลได้หลายชนิด เช่นที่อำเภอสังคม สามารถปลูกเงาะ ส่วนอำเภอทางด้านใต้คืออำเภอรัตนวาปี ก็จะสามารถปลูกทุเรียนได้ ส่วนส้มเป็นพืชที่ค่อนข้างใหม่ ที่เกษตรกรได้นำมาทดลองปลูกดู ปรากฏว่าได้ผลดี ส้มที่ปลูกให้ผลผลิตดีและรสชาติดี ซึ่งจังหวัดหนองคายได้เปรียบในเรื่องของดินที่มีโปแตสเซียมสูง ทำให้ผลไม้ที่ปลูกมีรสชาติดี สวนส้มที่ปลูกในจังหวัดหนองคายจึงได้เปรียบสวนส้มที่ปลูกในพื้นที่อื่น ๆ ในเรื่องของความสดและความอร่อย

                        สำหรับการส่งเสริมเกษตรกรให้หันมาปลูกส้มนั้น นายเวียน กล่าวว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกำลังศึกษาดูว่า มีความเป็นไปได้ที่จะขยายผลการปลูกส้มไปมากน้อยขนาดไหน ซึ่งการส่งเสริมการปลูกไม้ผลชนิดอื่นนั้น ที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วก็ทั้งมะพร้าวน้ำหอม เงาะ และทุเรียน ส่วนการปลูกส้มยังเป็นไม้ผลชนิดใหม่ที่มีการปลูกในหนองคาย มีเกษตรกรที่ปลูกน้อยราย ขณะนี้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกำลังหาข้อมูลอยู่ว่าจะมีเกษตรกรกลุ่มใดที่ให้ความสนใจมาปลูกส้ม ส่วนปัญหาของการปลูกส้มนั้นหากเป็นสวนใหม่จะไม่มีปัญหาโรคแมลง และหากเจ้าของสวนมีการดูแลรักษาดี ก็จะไม่มีปัญหาโรคแมลงเช่นกัน.

แสดงความคิดเห็น