หนองคาย-อากาศเย็นแนะเด็กๆสวมเสื้อกันหนาว

เทศบาลหนองคาย เข้มดูแลนักเรียนในสังกัดช่วงอากาศหนาว ทั้งให้ออกกำลังกาย ตรวจสุขภาพนักเรียน และเสริมผ้าห่มกันหนาว โดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาล 4 ที่มีศูนย์เด็กเล็กและนักเรียนระดับอนุบาลกว่า 500คน

จากการที่ช่วงนี้อากาศที่จังหวัดหนองคายหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง อุณหภูมิในช่วงเช้าภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ต่ำถึง 18 องศาเซลเซียส ทางเทศบาลเมืองได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพนักเรียนเป็นพิเศษ นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ได้สั่งการให้สำนักการศึกษา ที่ดูแลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 4 แห่ง รวมทั้งศูนย์เด็กเล็กอีก 1 แห่งที่อยู่ภายในโรงเรียนเทศบาล 4 ให้เข้าไปดูแลสุขภาพนักเรียนอย่างใกล้ชิด และให้ร่วมกับสำนักสาธารณสุขของเทศบาลเมืองหนองคาย ออกตรวจสุขภาพนักเรียนและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน ที่มีเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กและนักเรียนระดับอนุบาล มีเด็กทั้งหมด 509 คน ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

โดยในช่วงเช้าที่มีการเข้าแถวหน้าเสาธง ก็จะให้ครูและนักเรียนร่วมกันออกกำลังกายประกอบเพลงยาวนานขึ้น โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่อากาศหนาวเย็นต่อเนื่องหลายวัน นอกจากนี้ยังให้ครูและครูพี่เลี้ยงได้ตรวจสุขภาพนักเรียนเบื้องต้นทุกวัน หากพบนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดก็จะให้พักรักษาตัว เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่ไปติดเด็กนักเรียนร่วมชั้นคนอื่น ๆ อีกทั้งยังได้มีการเสริมผ้าห่มกันหนาวให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน พร้อมกำชับผู้ปกครองให้ดูแลให้นักเรียนสวมเสื้อผ้ากันหนาวมาโรงเรียน และยังอนุญาตให้สามารถสวมกางเกงขายาวมาโรงเรียนได้.

แสดงความคิดเห็น