หนองคาย-ตรวจสถานที่รับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ตรวจสถานที่รับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา พบเรียบร้อยดี

                เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  2561 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ตรวจสถานที่รับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) พ.ศ.2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย โดยว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย นายคณกร เครือวัลย์ นายอำเภอเมืองหนองคาย คอยอำนวยการรับสมัครบุคคลเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งได้ย้ำกับเจ้าหน้าที่ให้อำนวยความสะดวก ทั้งข้อมูลข่าวสาร และการบริการให้ผู้รับสมัครในแต่ละกลุ่มได้รับบริการที่ดีที่สุด

                จังหวัดหนองคายมี 9 อำเภอ ซึ่งแต่ละอำเภอได้จัดเตรียมสถานที่รับสมัครบุคคล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนที่จะมีการคัดเลือกระดับอำเภอในวันที่ 16 ธ.ค.นี้ ส่วนระดับจังหวัดจะทำการคัดเลือกวันที่ 22 ธ.ค.นี้ ก่อนจะส่งรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ กกต.กลาง พิจารณา ในลำดับต่อไป.

แสดงความคิดเห็น