มทร.อีสาน เปิดงาน Esan smart Expo 2018 อย่างยิ่งใหญ่

มทร.อีสาน เปิดงาน Esan smart Expo 2018 อย่างยิ่งใหญ่. โดยท่าน รอง ผวจ.นม และมีพีธีมอบทุน start up ต่อ กิจกรรมเสวนาตลอดทั้งวัน มีการแข่งกีฬา Esport

ณ หอประชุมวทัญญู สืบเนื่องมาจากการลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือการให้บริการระบบ Smart University และการบริหาร MICE University สำหรับ มทร.อีสาน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา กับบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด โดย มทร.อีสาน มุ่งหวังที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน Smart University 4.0 ตามแผนพัฒนาของประเทศและดำเนินการพัฒนาระบบการทำงานและการเรียนการสอนให้มีรูปแบบที่ทันสมัยขึ้น เพื่อต่อยอดการผลิตบัณฑิตที่เป็นกำลังสำคัญในการเข้าสู่ตลาดแรงงานพร้อมทำงานและมีทักษะทางด้านการผลิตและใช้นวัตกรรม


ด้านนายสาธิต สาตรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด กล่าวว่า บริษัทให้การสนับสนุนในการบรรยายพิเศษ การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ FPV Drone racing การแข่งขันกีฬา e-Sport การอบรมและแนะแนวทางการประกอบอาชีพด้านนวัตกรรม การ WORKSHOP ด้านธุรกิจในยุคดิจิตอล 4.0 และมอบทุนสำหรับธุรกิจ Start Up ในยุค Thailand 4.0 ภายใต้ชื่อ กองทุนอาชีพสมัยใหม่ 4.0 RMUTI @ Smart University to KORAT Smart City การแสดงสินค้าและนวัตกรรม

แสดงความคิดเห็น