หนองคาย-ลมแรงอุณหภูมิลดพระธาตุกลางน้ำโผล่พ้นน้ำ

หนองคาย ริมโขงลมแรง อุณหภูมิลดลงอีก 1 – 2 องศาเซลเซียส ในขณะที่น้ำโขงก็มีระดับลดลงอย่างต่อเนื่อง จนทำให้พระธาตุกลางน้ำโผล่พ้นน้ำให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้นมัสการแล้วกว่า 1 เมตร

                        สภาพอากาศที่จังหวัดหนองคาย วันนี้ (23 พ.ย. 61) ริมฝั่งแม่น้ำโขงมีลมแรง จนทำให้มีคลื่นขนาดเล็กเกิดขึ้น ส่งผลกระทบกับการหาปลาในแม่น้ำโขง เนื่องจากทุ่นที่ยึดตาข่ายและเบ็ดถูกลมและคลื่นซัดจนทำให้สังเกตได้ยาก อุณหภูมิก็ลดลง 1 – 2 องศาเซลเซียส ล่าสุดอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วไปต่ำสุดอยู่ที่ 18 องศาเซลเซียส

                        นอกจากอุณหภูมิจะลดลงอย่างต่อเนื่องแล้ว ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย ก็มีระดับลดลงเช่นเดียวกัน ล่าสุดวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ มีระดับอยู่ที่ 3.45 เมตร ลดลงจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้ 3 ซม. จากระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ลดลงจนมีระดับต่ำทำให้ฐานของพระธาตุกลางน้ำหรือพระธาตุหล้าหนอง ที่จมอยู่ในแม่น้ำโขง ในเขตชุมชนวัดธาตุ เทศบาลเมืองหนองคาย โผล่พ้นน้ำแล้วกว่า 1 เมตร ให้พุทธศาสนิกชนทั้งไทยและลาวได้สักการะ โดยทางชุมชนจะมีเรือไว้บริการล่องไปนมัสการถึงองค์พระธาตุ คิดค่าบริการคนละ 20 บาท ซึ่งขณะนี้ได้มีพุทธศาสนิกชนนำผ้าไปห่มและนำธงสีไปปักไว้บนฐานขององค์พระธาตุที่โผล่ขึ้น นอกจากจะเป็นการสักการะแล้ว ยังให้เรือที่สัญจรไปมาได้มองเห็นองค์พระธาตุอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในเวลากลางคืน.

แสดงความคิดเห็น