กาฬสินธุ์ลอยกระทงส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่สากล

บรรยากาศเทศกาลลอยกระทงที่จังหวัดกาฬสินธุ์คึกคัก โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ร่วมกับผู้ปกครอง  นำเด็ก เยาวชน ใช้วัสดุเหลือใช้ประดิษฐ์กระทง และร่วมสืบสานประเพณีบูชาพระแม่คงคา อีกหนึ่งอัตลักษณ์ของชาวไทย ตามฮีต 12 คอง 14  โดยใช้สนามโรงเรียนเป็นสระน้ำจำลองสำหรับลอยกระทง สร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยมีนายธนาวุธ แสงแก่นเพ็ชร์ ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ นางระเบียบ จันทร์ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีเทศบาลยางตลาด ในฐานะที่ปรึกษาโรงเรียนฯ และคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง เด็ก เยาวชน ร่วมงานจำนวนมาก

นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทง เป็นหนึ่งในฮีต 12 คอง 14 ของชาวไทย ซึ่งเป็นถือเป็นประเพณีอันดีงามและมีการสืบสานมายาวนาน กำหนดจัดในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12  เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาหรือแหล่งน้ำ ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ โดยการนำวัสดุจากธรรมชาติ มาประดิษฐ์เป็นกระทง ประดับด้วยดอกไม้ ธูป เทียน และตั้งจิตอธิษฐาน ก่อนทำการปล่อยในแหล่งน้ำหรือตามสายน้ำตามประเพณี ทั้งนี้มีความเชื่อว่าเป็นการขอขมา และปลดปล่อยความทุกข์ความโศกไปกับสายน้ำ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลสืบไป

นางกรรณิกากล่าวอีกว่า ในการจัดงานประเพณีลอยกระทงปีนี้ สำนักงานเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับส่วนราชการ เชิญชวนประชาชน สถานศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมสืบสานประเพณี โดยการใช้วัสดุธรรมชาติ และวัสดุเหลือใช้ ที่ย่อยสลายง่าย ไม่เกิดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล นำมาประดิษฐ์เป็นกระทง และนอกจากนี้ ในส่วนของการแต่งกาย ได้รณรงค์ให้สวมใส่ชุดไทย โดยเฉพาะผู้หญิง ต้องแต่งกายมิดชิด เพื่อป้องกันเหตุถูกลวนลาม และเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยในประเพณีลอยกระทง ที่หลายๆชาติในภูมิภาคอาเซียนนำไปเป็นแบบอย่าง และหลายประเทศในสากลยอมรับ ในวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวไทย

ด้านนางระเบียบ จันทร์ชมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ กล่าวว่าจากอัตลักษณ์ของโรงเรียน ที่มุ่งเน้นส่งเสริมเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งในส่วนของภาษา การแต่งกาย อาหาร รวมทั้งกิริยามารยาทต่างๆ ตามจารีตของชาวไทยแล้ว ในส่วนของการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก  โดยร่วมกับคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมทำบุญประเพณีตามปฏิทินในรอบปีอย่างต่อเนื่อง

นางระเบียบกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ในประเพณีลอยกระทง ที่โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ จัดขึ้นในปีนี้ ได้มอบหมายให้ครูประจำชั้น นักเรียน ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ร่วมกันประดิษฐ์กระทง โดยใช้ภูมิปัญญาและวัสดุท้องถิ่น  เพื่อการมีส่วนร่วม โดยใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เช่น นำเศษกระดาษ ผลไม้ ใบไม้ มาประดิษฐ์เป็นกระทงรูปแบบต่างๆ และร่วมปล่อยกระทง ในสระน้ำที่จำลองขึ้น เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ให้เด็ก และเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีไทย ซึ่งเป็นสมบัติคู่ชาติไทยที่สากลยอมรับ และมีนักท่องเที่ยวจากนานาชาติ มาร่วมประเพณีลอยกระทง  ซึ่งจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศในค่ำคืนนี้

แสดงความคิดเห็น