กาชาดกาฬสินธุ์สวยเก๋แม่แบบหิ้วตะกร้านุ่งซิ่นถือปิ่นโต

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย พร้อมรณรงค์ลดปริมาณขยะจากการใช้พลาสติกและกล่องโฟม ตามนโยบายรัฐบาล

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่สำนักงานเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ แต่งชุดไทยสวยงาม พร้อมหิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต ที่นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน คิ๊กออฟไปแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ลดภาวะโลกร้อนและประมาณขยะ จากการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ซึ่งได้สร้างความฮือฮา และฉุดกระแสการแต่งชุดไทย ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ทุกตำบลขึ้นเป็นอย่างมาก

นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่ นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต ดังกล่าว เหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ได้พร้อมใจกันขานรับนโยบาย และเป็นต้นแบบในการหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น หิ้วปิ่นโต อย่างพร้อมเพรียง และที่ผ่านมาก็ได้ปฏิบัติตามที่โอกาสอำนวย เช่น ไปตลาด ไปทำบุญ ไปธุระ ซึ่งเมื่อได้สวมใส่ผ้าซิ่นแล้ว รู้สึกสบายตัว มีความมั่นใจ และนอกจากนี้ จากการได้หิ้วตะกร้า ซึ่งหมายถึงการทำกับข้าวหรือห่อข้าวใส่ใบตอง หรือใส่กระติบข้าวมารับประทาน  ยังช่วยประหยัด โดยไม่ต้องใช้ภาชนะบรรจุอาหารประเภทพลาสติก หรือกล่องโฟม ที่อาจจะได้รับสารปนเปื้อน และเพิ่มปริมาณขยะอีกด้วย

นางกรรณิกากล่าวอีกว่า ในวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมประจำเดือน ของคณะกรรมการเหล่ากาชาด จึงได้พร้อมใจกันทำอาหารมาจากบ้าน เพื่อมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน โดยการหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต ทั้งนี้ ร่วมกันเป็นแม่แบบหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต เป็นต้นแบบ สร้างสีสัน สร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ และเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชน ในการสวมใส่ชุดไทย ที่สุภาพ รัดกุม สง่างามตามแบบฉบับกุลสตรีไทย ที่นานาชาติชื่นชมอีกด้วย

นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ แต่งชุดไทยสวยงาม พร้อมหิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต ที่นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน คิ๊กออฟไปแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ลดภาวะโลกร้อนและประมาณขยะ จากการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ซึ่งได้สร้างความฮือฮา และฉุดกระแสการแต่งชุดไทย ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ทุกตำบลขึ้นเป็นอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น