หนองคาย-ลงแขกเกี่ยวข้าวสามัคคีชุมชน

ชาวชุมชนหาดคำ เมืองหนองคาย ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว สร้างความสามัคคีในชุมชน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน

              ที่ทุ่งนาของนางปรกชล  โคตรจริน บ้านหาดคำ ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย นายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว ซุมแซวไทหาดคำ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลหาดคำ โรงแรมเฮือนหาดคำ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรนวัตวิถีชุมชนหาดคำและประชาชนชาวชุมชนหาดคำจัดขึ้น โดยได้มีการลงแขกเกี่ยวข้าวบน พร้อมจัดกิจกรรมสนุกสนาน ทั้งการละเล่นเป่าปี่จากลำต้นข้าวให้เกิดเป็นเสียงเพลง การเกี่ยวข้าวด้วยเคียว การนวดข้าวด้วยวิธีโบราณดั้งเดิม และการฝัดข้าว เป็นต้น

                กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการให้ประชาชนชาวตำบลหาดคำ ได้มีความรัก ความสามัคคีกัน เพราะการลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นการแสดงออกถึงน้ำใจของคนในชุมชน แทนการจ้างแรงงาน ซึ่งต่างคนต่างทำงาน ไม่เหมือนลักษณะญาติมิตร ประกอบกับปัจจุบันค่าจ้างแรงงานเกี่ยวข้าวมีอัตราสูงถึงวันละ 400-500 บาท ต่อคน ซึ่งเจ้าของที่นาต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการจ้างแรงงาน นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์วิธีการทำนาแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ วิถีชีวิตชนบทของบรรพบุรุษด้วย.

แสดงความคิดเห็น