ยโสธร-จัดกิจกรรมปั่นเกี่ยวเที่ยวแดนเกษตรอินทรีย์

           จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่น เกี่ยว เที่ยวแดนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร

           ที่บริเวณลานวิมานพญาแถน เขตเทศบาลเมืองยโสธร นางสาวสิริมา  วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปั่น เกี่ยว เที่ยวแดนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร โดยจังหวัดยโสธร ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทย หรือชาวต่างชาติ ที่มาเที่ยวชมจังหวัดยโสธรจะได้รู้ว่าจังหวัดยโสธรเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย อีกทั้งยังทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะของประชาชนและเยาวชน พร้อมทั้งให้ประชาชนและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้ปล่อยตัวนักปั่นจากจุดสตาร์ทที่บริเวณวิมานพญาแถน โดยมีนักปั่นจักรยานที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 400 คัน ไปตามเส้นทางที่ผ่านท้องทุ่งนาที่มีการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ผ่านทุ่งนาพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก ตำบลขั้นไดใหญ่และพื้นที่ตำบลดู่ทุ่ง ก่อนจะไปสิ้นสุดที่นาแปลงใหญ่ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร รวมระยะทางทั้งหมด จำนวน36 กิโลเมตร ซึ่งตลอดเส้นทางนักปั่นทุกคนจะได้ ชมความสวยงามของรวงข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตามไหล่ทาง สัมผัสกลิ่นอายของท้องทุ่งนาที่บริสุทธิ์และชมวิถีชีวิตของคนยโสธร ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอีกด้วย นอกจากนี้นักปั่นทุกคนยังได้ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงข้าวหอมมะลิอินทรีย์และร่วมกันนวดข้าวหรือตีข้าวแบบโบราณ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวนาที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น