จังหวัดศรีสะเกษ ปล่อยขบวนแรลลี่ ชม ชิม ช็อป ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

จังหวัดศรีสะเกษ ปล่อยขบวนแรลลี่ ชม ชิม ช็อป ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 3 วัน 2 คืน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานปล่อยขบวนแรลลี่รถยนต์ และจักรยาน ชม ชิม ช็อป ชุมชนท่องเที่ยวโอท๊อปนวัตวิถีศรีสะเกษ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2561 ตามนโยบายรัฐบาลในโครงการ “ชุมนุมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” เพื่อต้องการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้คนในชุมชน โดยมรดารา นักแสดง ชื่อดังเดินทางมาร่วมกิจกรรมกับนักปั้นจักรยาน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่ในครั้งนี้อีกดด้วย

ทั้งนี้ในฐานะที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นเมืองกีฬา (Sports City) และการท่องเที่ยวภ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดแรลลี่ ตามนโยบายรัฐบาลในโครงการ “ชุมนุมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวพร้อมกันทั้งแรลลี่ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่ได้จัดให้มีความพร้อมสำหรับนักท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ โดยจะมีรถยนต์เข้าร่วม 30 คัน ระยะทางกว่า 400 กิโลเมตร รถจักรยาน จำนวนกว่า 100 คัน ระยะทางรวม 345 กิโลเมตร โดยจัดกลุ่มการท่องเที่ยวออกเป็น 7 แนวคิด ได้แก่ เส้นทางอารยธรรมขอม ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน เส้นทางวิถีชนเผ่า ครอบคลุม 11 หมู่บ้าน เส้นทางสายไหม ครอบคลุม 20 หมู่บ้าน เส้นทางผลไม้ดินภูเขาไฟ ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน เส้นทางตามรอยพระพุทธศาสนา ครอบคลุม 13 หมู่บ้าน และเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ครอบคลุม 14 หมู่บ้าน

นายธงชัย เจริญพาณิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ เป็นความภาคภูมิใจของคนศรีสะเกษทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด กิจกรรมแรลลี่ครั้งนี้ต้องแวะจุดชุมนุมต่างๆ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการขายสินค้าและการท่องเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดซึ่งมีศักยภาพ มีผลิตภัณฑ์ มีศิลปวัฒนธรรม มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำมาบูรณาการให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ทางจังหวัดได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน และได้มีผู้เข้าร่วมจากอำเภอต่างๆ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมาจากหลากหลายจังหวัด เรามั่นใจว่าเราสามารถโชว์ความล้ำค่าของจังหวัดที่แอบซ่อนอยู่ได้อย่างชัดเจนกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่จะทำให้ท่านประทับใจในความมหัศจรรย์ล้ำค่าแห่งดินแดนอีสานแห่งนี้และมั่นใจว่าจะสามารถส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในเส้นทางที่แตกต่างสร้างเศรษฐกิจฐานรากลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเกิดชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจากคนในชุมชนด้วย

โดยกิจกรรมแรลลี่ ชม ชิม ช็อป ชุมชนท่องเที่ยวโอท๊อปนวัตวิถีศรีสะเกษ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2561 จะทำให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเลือกที่จะมาท่องเที่ยว แล้วยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้พร้อมที่จะพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวโอท๊อปนวัตวิถีให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น