หมอชวนวิ่ง คึกคัก สุขภาพดีไม่มีขาย

จังหวัดศรีสะเกษ ประชาชนจำนวนมากแห่ร่วมกิจกรรม หมอชวนวิ่ง กันอย่างคึกคัก สุขภาพดีไม่มีขาย อยากจะได้ต้องมาออกกำลังกายกันเอง แม้ขบวนวิ่งจะผ่านไป เพื่อสุขภาพที่ดีต้องหันมาออกกำลังกายในทุกๆ วัน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ ลานกีฬาเทศบาลตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการ หมอชวนวิ่ง โดยมี พันตำรวจเอก ภิญโญ สุทธิสาร ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย วิ่งถือคฑา นำนักวิ่งจำนวนมากเข้าสู่พื้นที่หน้าที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย ภายหลังจากรับคฑามาจากนักวิ่งที่ส่งต่อๆ กันมาจากจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านจังหวัดศรีสะเกษ และจะวิ่งผ่านที่จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ นครรราชสีมา และจนกว่าจะไปสิ้นสุดที่กรุงเทพมหานครฯ โดยผลจากการสำรวจของกรมสุขภาพ และอนามัย พบว่าปัจจุบันประชาชนเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมากมาย ทำให้เกิดความไม่สมดุลกันระหว่างผู้ป่วย กันบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงศักยภาพในการให้บริการด้านการรักษาโรคของโรงพยาบาล เพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ กับประชาชนในการสร้างสุขภาพร่วมกัน ด้วยการออกกำลังกาย วันนี้บุคลากรทางการแพทย์ หรือ คุณหมอ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม หมอชวนวิ่ง ออกมาเพื่อนำพาประชาชนหันมาใส่ใจในการออกกำลังกายมากกว่าที่จะมุ่งไปรักษาตอนเจ็บป่วย

นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นอำเภอหนึ่งที่ได้เป็นเส้นทางผ่านของโครงการหมอชวนวิ่ง ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อมวลหมู่พี่น้องประชาชน ที่จะได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ ได้รับคำแนะนำในการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี โดยในเขตอำเภออุทุมพรพิสัย ขณะที่ขบวนนักวิ่งวิ่งผ่านมา เราได้จัดจุดบริการน้ำดื่ม จัดจุดพักเพื่อให้นักวิ่งได้หยุดพัก ทักทาย แนะนำการออกกำลังกาย การวิ่ง พร้อมกันนี้ก็ได้จัดวิทยากรในการนำพาในการออกกำลังกาย การยึดเส้นก่อนวิ่ง การวอร์มร่างกาย การเต้นแอโรบิกเล็กน้อยก่อนออกวิ่ง เพื่อให้กล้ามเนื้อพร้อมในการออกวิ่ง อื่นๆ ที่จำเป็นต่อการออกกำลังกาย ในการที่จะแนะนำให้ประชาชนได้นำพาไปสอนลูกหลาน คนที่บ้านในการออกกำลังกาย ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ เพราะการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงย่อมจะดีกว่าการมาพบแพทย์ พบหมอเพื่อรักษาโรคที่ตนเองเจ็บป่วย ซึ่งโครงการหมอชวนวิ่งแม้จะผ่านไปจากอำเภออุทุมพรพิสัย ตนก็ขอให้ประชาชนทุกท่านได้ตื่นตัวในการหันมาใจในการออกกำลังกาย ในทุกๆ วัน เพราะสุขภาพที่ดีไม่มีขาย หากพี่น้องประชาชนอยากจะมีสุขภาพที่ดี อย่างน้อยต้องออกกำลังกายเองในทุกๆ วัน

โดยภายหลังจากที่คณะนักวิ่งได้หยุดพักเหนื่อย รับน้ำ แนะนำการออกกำลังกาย นำพาเต้นแอโรบิกยกหนึ่งแล้ว ก็ได้กำหนดที่จะออกวิ่งต่อไปตามระยะทางที่กำหนดไว้ในทันที โดยมีชาวอำเภออุทุมพรพิสัย วิ่งไปตรมขบวนเพื่อเป็นการวิ่งไปส่งจำนวนมากด้วย

แสดงความคิดเห็น