บึงกาฬ-จัดงานวันสาธิตวันเก็บเกี่ยวยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตามนโยบายกระทรวงเกษตร

วันที่ 14 พ.ย. เวลา 11.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันสาธิตวันเก็บเกี่ยวโครงการยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมนำส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรชาวนาที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวฤดูกาลผลิตปี 2561/2562 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ที่ บริเวณแปลงเรียนรู้การเพิ่มผลผลิตข้าว ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพรเจริญ (ศพก.) บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 3 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

ด้านนางจันทร์จิรา จินาวรณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ตลอดจนถ่ายทอดความรู้วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การวัดผลผลิตข้าว และการเพิ่มมูลค่าข้าว เพื่อให้เกษตรกรที่มาร่วมงานได้นำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ในการจัดงานครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมจัดนิทรรศการ และให้ความรู้ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว การเพิ่มมูลค่าข้าว การปรับปรุงดินหลังการเก็บเกี่ยวข้าว งานด้านอารักขาพืช และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยมีเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และสมาชิกนาแปลงใหญ่จาก 8 อำเภอ จำนวน 300 คน ร่วมกิจกรรม

นายนิรัตน์ ผวจ.กล่าวว่า ข้าวเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนบึงกาฬ ซึ่งได้สืบทอดวิธีการทำนามาจากบรรพบุรุษ และจากองค์ความรู้ที่มีอยู่ เมื่อนำมาผสมผสาน ระหว่าง เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่หน่วยราชการส่งเสริม กับ ภูมิปัญญาของเกษตรกรประยุกต์เข้าด้วยกัน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตให้มีผลผลิตที่สูงขึ้น ทั้งปริมาณและคุณภาพ ต้นทุนการผลิตลดลง เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และเกิดความยั่งยืน อย่าลืมปีนี้ทำอย่างไรข้าวถึงราคาดีเอาไปทำ ปีหน้าลองเชื่อรัฐบาลแล้วได้ผลเราก็ต้องเอาไปคิดใหม่ รัฐบาลบอกลดต้นทุนอย่างไรผมเน้นเลยนะท่านต้องลดแล้วปลูกขนาดไหนถ้าเขาไม่ให้ปลูกเยอะเกินไปเพื่อไม่ให้ข้าวล้นตลาดท่านก็ต้องเชื่อเขา และไปปลูกพืชอื่นซึ่งเป็นการสร้างรายได้เสริมหรือทดแทนซึ่งอาจจะมากกว่าข้าวก็ได้ ต้องลองฟังสิ่งที่รัฐบาลได้สั่งมาได้แนะนำมาผ่านทางผู้ว่า ผ่านทางทุกหน่วยของกระทรวงเกษตร ผ่านทางท่านนายอำเภอ พี่น้องลองฟังผมเชื่อว่าเราจะก้าวเดินไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องทำเกษตร ทำนา แล้วมีกำไรก็เกิดขึ้นในยุคนี้ที่ไม่ต้องเอาเงินมาแจกมันไม่ยั่งยืนแจกแปบเดียวเงินก็หมดประเทศภาษีเรามีไม่เท่าไรหลอก แต่ถ้าช่วยท่านแบบถูกต้องตามหลักกลไกตลาดอย่างนี้ช่วยได้ทุกปีและยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น