บึงกาฬ-ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ออกรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

พ.อ.สุคนธรัตน์ ชาวพงษ์ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ(รอง.ผบ.กกล.รส.จ.บึงกาฬ) พร้อมด้วย พ.ต.อ.อนุกูล ดาวลอย ผกก.สภ.เมืองบึงกาฬ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองบึงกาฬ ปลัดเทศบาล ได้นำชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ออกให้บริการรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่บ้านเหล่าถาวร ม.6 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขด้วยกลไกบูรณาการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.

พ.อ.สุคนธรัตน์ ชาวพงษ์ (รอง.ผบ.กกล.รส.จ.บึงกาฬ)กล่าวว่า คสช.ได้มีนโยบายให้จัดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ไปทุกพื้นที่เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ จากพี่น้องประชาชน เพราะบางพื้นที่ประชาชนอยู่ห่างไกลเดินทางลำบาก ในส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ กกล.รส. จึงได้ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมทั้งประชาชนจิตอาสาและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันรับเรื่องร้องทุกข์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ซึ่งปัญหาบางเรื่องจะใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งหลายฝ่ายต้องช่วยกัน ไม่โยนให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ต้องประนีประนอมร่วมกัน ซึ่งในวันนี้ปัญหาที่ประชาชนต้องเผชิญอยู่ 2 เรื่องใหญ่ๆ คือเรื่องปัญหาที่ทำกิน โดยส่วนใหญ่ต้องการเปลี่ยนที่ดิน สปก.ให้เป็นโฉนด และเรื่องปัญหายาเสพติดที่ระบายอยู่ในพื้นที่เป็นปัญหาที่สำคัญและเป็นอันตรายต่อลูกหลาน ซึ่งหลังจากนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องจะนำปัญหาทุกอย่างไปร่วมกันแก้ไข เพื่อขจัดความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป

นอกจากนี้ในช่วงนี้กำลังเข้าสู่ฤดูหนาว ด้วยความห่วงใยจากกองทัพบก ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ ยังได้นำผ้าห่มกันหนาว ของกองทัพบก มาแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ที่เข้ามาร่วมในการออกหน่วยในครั้งนี้เพื่อใช้บรรเทาความหนาวเย็น  และยังได้จัดชุดแพทย์สนาม(หมอเดินเท้า)ร่วมกับ จนท.รพ.สต.วิศิษฐ์ ออกมาให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย..

แสดงความคิดเห็น