มุกดาหาร-สาธารณสุขร่วมกับแพทยสภา จัดกิจกรรมหมอชวนวิ่ง

มุกดาหาร กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับแพทยสภา จัดกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ในวาระครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย และครบรอบ 50 ปี แพทยสภา


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  ที่ห้องประชุมช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายแพทย์ จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.อ.อรรคพงษ์ พิมลศิริ รรท.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร จัดแถลงข่าวกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ในวาระครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย และครบรอบ 50 ปี แพทยสภา
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับแพทยสภา ได้กำหนดให้มีกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ในวาระครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย และครบรอบ 50 ปี แพทยสภา ทางแพทยสภา จึงได้จัดกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่งขึ้นทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างกระแสการออกกำลังกายโดยการวิ่งและการออกกำลังกายโดยวิธีอื่นๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของตนเองของประชาชนทุกคน โดยบุคลากรทางการแพทย์ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐและเอกชน ร่วมมือกันสร้างกระแสกับประชาชนทุกกลุ่มวัย เน้นความสำคัญของการ สร้าง นำ ซ่อม สุขภาพ เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชาชน ที่มีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความไม่สมดุล ระหว่างจำนวนคนไข้ และศักยภาพการรักษาของทุกโรงพยาบาล และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชนเองและของรัฐบาล


การวิ่งในครั้งนี้ จัดวิ่งแบ่งออกเป็น 15 จุด จากชายขอบทั่วประเทศ แล้วมารวมกันที่กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 โดยจังหวัดมุกดาหาร เริ่มต้นที่ สนามศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ถึงวัดป่าสุนทราราม ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหาร อยู่ในเส้นทางการวิ่งจังหวัดชายขอบ สายวิ่ง NE4 มีจังหวัดในสายทั้งหมด 6 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม และนครราชสีมา รวมระยะทาง 215 กิโลเมตร


ทั้งนี้จังหวัดมุกดาหาร และส่งต่อให้อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ระยะทาง 44.1 กิโลเมตร ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป เส้นทางวิ่งเริ่มต้นจากศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ผ่านโรงเรียนมุกดาลัย, ที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร และเข้าสู่ถนนชยางกูร มุ่งหน้าสู่อำเภอนิคมคำสร้อย และวิ่งส่งคฑาแพทยสภา ให้กับอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จากนั้นอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ส่งต่อให้กับจังหวัดอำนาจเจริญต่อไป

ด้าน นายแพทย์ จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า กรมแพทย์สาธารณสุขครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย และครบรอบ 50 ปี แพทยสภา ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน โดยเน้น 3 อ และ 2 ส ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรค SCD กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับแพทยสภา ได้สร้างกระแสให้ประชาชนมารักสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย และเป็นเรื่องที่ทำง่ายที่สุด นอกจากนี้แล้วยังเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก บิดาแห่งการสาธารณสุขไทยอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น