มุกดาหาร-ธนารักษ์มุกดาหาร ลดราคาค่าเช่า-ค่าธรรมเนียม เชิญชวนเอกชนเข้าประมูล

มุกดาหารผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กระตุ้นเขตเศรษฐกิจพรานอ้นชวนนักลงทุนเข้าประมูล ” หลังกรมธนารักษ์ประกาศปรับลดค่าเช่า-ค่าธรรมเนียม ที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจ SEZ ลงกว่า 80% จากเดิมค่าเช่าปีแรก 24,000 บาท เหลือ 1,800-2,100 บาท/ไร่/ปี พร้อมปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า 50 ปีจาก 160,000 บาทเหลือ 30,000-35,000 บาท/ไร่


เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 61 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และนายมนตรี บุญพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร นายธนโชติ โชติบุณยศักดิ์ รองประธานหอการค้ามุกดาหาร ร่วมแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธุ์เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจให้มาลงทุนในด้านการส่งออกของจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพสูงจังหวัดหนึ่ง และเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีมูลค่าการลงทุนทะลุสามแสนล้านบาทต่อปี และเป็นทีหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังเป็นที่สองของประเทศ รองจากจังหวัดสงขลารองจากด่านเบตง ทั้งนี้รัฐบาลได้มองเห็นถึงความสำคัญที่จะส่งเสริมให้จังหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ด้าน นายธนโชติ โชติบุณยศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ที่ดินในจังหวัดมุกดาหารถือว่ามีราคาสูงมากในปัจจุบันนี้ตกราคาค่าเช่าต่อไร่ประมาณ 8,000 บาทต่อเดือน และต้องห่างจากเขตจังหวัดไปประมาณ 6 กิโลเมตร แต่การเปิดประมูลครั้งนี้ ทางกรมธนารักษ์ได้ปรับลดราคาลงมาเหลือแค่1,800-2,100 บาทต่อไร่ ซึ่งถือว่าถูกมากๆหากนักลงทุนพราดการประมูลที่ดินราชพัสดุแปลงนี้ไปก็จะเสียโอกาสเพราะหากผ่านการเลือกตั้งไปแล้วกรมธนารักษ์คงมีการปรับราคาเช่าใหม่แน่นอน


ทั้งนี้ทางจังหวัดมุกดาหารเองก็มีความพร้อมในด้านการรองรับนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนเช่นถนนสีเลน และสนามบิน รถไฟรางคู่จากบ้านไผ่-นคพนม ซึ่งรัฐบาลให้ได้สนับสนุนเต็มกำลัง ส่วนในด้านสิทธิประโยชน์(BOI)ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่นักลงทุนจะได้รับในหลายด้านเช่น หักค่าขนส่งไฟฟ้าและประปา2เท่าเป็นเวลาสิบปี หักค่าติดตั้งและอำนวยความสะดวกได้ร้อยละ25และอื่นๆอีกหลายรายการรวมทั้งสิทธิด้านภาษี ด้านความก้าวหน้าในด้านสาธารณูปโภคในที่ดินแปลงราชพัสดุ หน้าที่ดินจะดำเนินการก่อสร้างถนนสี่เลน( มห.3019 ) แยกทล. 212-บ้านบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร (ตอนที่2)ระยะทาง 14.50 กม. งบประมาณ1,294.30 ล้านบาท จะเริ่มดำเนินการปี2563

ส่วนวัตถุดิบของจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ยืนยันว่ามีเพียงพอแก่การผลิตรวมทั้งแรงงานก็มีพอเพียงให้กับนักลงทุนทางจังหวัด จึงอยากจะใคร่เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจมาร่วมประมูลที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว โดยติดต่อขอซื่อซองได้ที่สำนักงานธนารักพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และที่กรมธนารักษ์กรุงเทพมหานคร..

แสดงความคิดเห็น