เลย-พิธีมอบสิ่งของพระราชทานเงินพระราชทานแก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

จ.เลย  จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเงินพระราชทานแก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอัคคีภัยพื้นที่จังหวัดเลย ครอบครัว

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม   ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดเลยเป็นประธานในเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและเงินพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย) จากประชาชนที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)

นายประมวล  ลาภจิตต์  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเลย  รายงานว่า การมอบสิ่งของพระราชทานและเงินพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ ประกอบด้วยค่าเครื่องครัว  ค่าเครื่องนอน ครอบครัวละ  3,000 บาทและเงินพระราชทานซ่อมแซมที่อยู่อาศัยกรณีเสียหายทั้งหลังครอบครัวละ 33,000 บาท     ประกอบด้วยผู้ประสบภัยพิบัติอ.เมืองเลย วังสะพุง  ภูกระดึง  เชียงคาน และ อ.ท่าลี่  รวมทั้งสิ้น 7 ครอบครัวทำให้บังเกิดความปลาบปลื้มปิติยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน

แสดงความคิดเห็น