หนองคาย-ลานตากข้าวไม่พอชาวนาเร่งเกี่ยวข้าวขาย

                        ชาวนาในเขตอำเภอเมืองหนองคาย นำข้าวมาตากไว้บนถนนของเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง และตามลานวัด เหตุปีนี้ข้าวราคาดี จึงมีการเก็บเกี่ยวพร้อมกัน และต้นข้าวถูกลมพัดล้มต้องเร่งเก็บเกี่ยว จนทำให้พื้นที่ในการตากข้าวไม่เพียงรอ ต้องต่อคิวใช้ลานตากข้าวกัน

                        ช่วงนี้ชาวนาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยเฉพาะในเขตตำบลหินโงม และตำบลหาดคำ ที่มีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 1 หมื่นไร่ ได้นำข้าวเปลือกที่เพิ่งเก็บเกี่ยวและนวดเสร็จมาตากตามถนนของเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง เพื่อให้ข้าวแห้งก่อนนำไปขายหรือเก็บไว้ในยุ้งข้าว ทำให้ถนนเขื่อนป้องกันตลิ่งมีข้าวเปลือกตากยาวตลอดแนวเป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร นอกจากนี้ตามลานวัดและตามลานกีฬาของโรงเรียนในหมู่บ้านก็มีชาวบ้านนำข้าวเปลือกมาตากจนเต็มพื้นที่ จนต้องจองคิวกันยาว

 

                        สาเหตุที่ทำให้ต้องมีการนำข้าวเปลือกมาตากถนนของเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ตามลานวัด และลานกีฬาของโรงเรียน เนื่องจากปีนี้ข้าวราคาดี ชาวนาจึงเร่งเก็บเกี่ยวในระยะเวลาใกล้เคียงกันเพื่อนำไปขาย ประกอบกับต้นข้าวบางส่วนถูกลมพัดจนล้ม จึงต้องรีบเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ข้าวมีความชื้นสูง หากนำไปขายก็จะถูกกดราคา และหากนำไปเก็บไว้ในยุ้งฉางทันทีก็จะทำให้ข้าวเสียหายจากเชื้อรา ส่วนที่ต้องเลือกตากบนถนนของเขื่อนป้องกันตลิ่ง ตามลานวัด และลานกีฬาของโรงเรียนที่เป็นคอนกรีต เนื่องจากไม่มีพื้นที่ตาก เพราะต้องเตรียมพื้นที่ในการทำข้าวนาปรังและปลูกพืชชนิดอื่นต่อไป และที่สำคัญการตากบนถนนของเขื่อนป้องกันตลิ่ง ตามลานวัด และลานกีฬาของโรงเรียน ทำให้ข้าวที่ตากแห้งไว ตากเพียง 2 – 3 วันก็สามารถนำไปขายหรือเก็บในยุ้งฉางได้ทันที ชาวนาที่ตากต้องคอยเฝ้าข้าวของตนเอง ฝากพระที่วัด หรือฝากเพื่อนบ้านที่ตากข้าวใกล้ ๆ กันไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาขโมยข้าวที่ตากไว้  ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าปีนี้มีการตากข้าวตามถนนสาธารณะน้อยมาก หรือถ้าตากไว้ก็จะมีการเฝ้า และเก็บในช่วงเย็น เนื่องจากเกรงจะมีคนมาขโมยเพราะราคาข้าวดี แต่ที่ผ่านมายังไม่มีเหตุการณ์ข้าวที่ตากไว้ถูกขโมยแต่อย่างใด.

แสดงความคิดเห็น