อุทยานมิตรกาฬสินธุ์ทำบุญใหญ่เอาฤกษ์เอาชัยก่อนฤดูกาลเปิดหีบ

อุทยานมิตรกาฬสินธุ์นำพนักงานร่วมกับเกษตรกรชาวไร่อ้อย จัดกิจกรรมพิธีทำบุญทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนทำการเปิดหีบโยนอ้อยรับซื้อผลผลิตประจำปี 2561/62  พร้อมรณรงค์ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยอ้อยสด งดการเผา ไม่มีสิ่งปลอมปน เพื่อได้ราคาดี ขณะที่ราคาซื้อเริ่มต้นที่ตันละ 900 – 950 บาท ตั้งเป้าอ้อยเข้าโรงงาน 5 ล้านตัน คาดเงินสะพัดสู่มือเกษตรกรมากกว่า 4,700 ล้านบาท

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์  นายคนอง ศักดิ์เพ็ชร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มโรงงาน นายศิริศักดิ์ เตียเจริญกิจ ผู้อำนวยการธุรกิจไฟฟ้า นายอภิวัฒน์ บุญทวี  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานอ้อย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1) นายคมสันต์ เหล่าจูม ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ นายอำเภอกุฉินารายณ์ นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต นายกเทศมนตรีเมืองบัวขาว นายบรรจง กุลอาจศรี นายกอบต.สมสะอาด ร่วมกับคณะกรรมการไตรภาคี บุคลากร พนักงานโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ โรงงานเอทานอล และโรงไฟฟ้า ผู้นำชุมชน ตัวแทนส่วนราชการและเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 500 คนร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหาร เครื่องปัจจัยไทยธรรมรับศีลรับพร และปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนทำการเปิดหีบโยนอ้อยรับซื้อฤดูกาลผลิตประจำปี 2561/62  ซึ่งจะเริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นี้

นายอภิวัฒน์ บุญทวี  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานอ้อย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1) กล่าวว่า การทำบุญใหญ่ของอุทยานมิตรกาฬสินธุ์ ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ก่อนทำการเปิดหีบหรือประเพณีโยนอ้อย รับซื้อผลผลิตอ้อยจากชาวไร่ในแต่ละฤดูกาลผลิต ที่จะต้องมีการประกอบพิธีทำบุญ เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยให้แก่โรงงาน พร้อมมีการมอบรางวัลแก่พนักงานและชาวไร่อ้อย ที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้กิจกรรมดำเนินการของโรงงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  และเป็นการสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรและชาวไร่ สมาชิกโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ ที่อยู่เคียงข้างชาวไร่อ้อยมายาวนาน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน นักเรียน ทำนุบำรุงพุทธศาสนา ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตลอดปี

ด้านนายคมสันต์ เหล่าจูม ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับฤดูกาลผลิตปี 2561/2562 จะเริ่มดำเนินการเปิดหีบในวันที่  20 พ.ย.61 ทั้งนี้ในฤดูกาลผลิตในปี 2560/3561 ที่ผ่านมามีปริมาณอ้อยเข้าโรงงาน 4.2 ล้านตัน ซึ่งเป็นอ้อยจากเกษตรกรในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ 3.6 ล้านตัน ที่เหลือ 6 แสนตันมาจาก เกษตรกรใน อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด โดยมีเฉลี่ยค่าความหวานที่ผ่านมาอยู่ที่ 14.12 ccs ถือเป็นอันดับที่ 1ของประเทศ สำหรับในฤดูกาลผิดปี 2561/2562 นี้จะมีอ้อยเข้าโรงงานเพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านตัน โดยเป็นอ้อยของเกษตรกาฬสินธุ์ 3.6 ล้านตันเท่าเดิม ส่วนอีก 1.4 ล้านตัน มาจาก จ.อำนาจเจริญ และ จ.ร้อยเอ็ด  ซึ่งในราคารับซื้อปีนี้อยู่ที่ ตันละประมาณ 900-950 บาท รวมค่า ccs อย่างไรก็ตามการที่ทำให้อ้อยราคาดีที่สุดคือการตัดอ้อยสด สะอาด เข้าโรงงาน อย่าเผาอ้อยโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้คุณภาพของอ้อยลดน้อยลงและควรปลูกอ้อยให้ครบ 12 เดือน ถึงค่อยทำการตัดขาย

ขณะที่นายคนอง ศักดิ์เพ็ชร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มโรงงาน กล่าวว่า สำหรับโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์นั้น ได้เปิดดำเนินการร่วมกับพี่น้องเกษตรกรมานานกว่า 21ปี ซึ่งที่ผ่านมาทางโรงงานได้ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะทำให้เกษตรกรได้ผลิตที่มีคุณภาพและเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 18 ตันต่อไร่ ค่า ccs 15 ขณะที่ปัจจุบัน ได้ผลผลิตเฉลี่ย 15 ตันต่อไร่ ค่า ccs 11.12 ซึ่งสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ โดยมีชาวไร่อ้อยลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับโรงงานจำนวน 14,000 ราย โดยราคาซื้อผลผลิตประจำปี 61 เริ่มต้นที่ตันละ 900 – 950 บาท คาดอ้อยเข้าโรงงาน 5 ล้านตัน เงินสะพัดสู่มือเกษตรกรไม่น้อยกว่า 4,700 ล้านบาท

แสดงความคิดเห็น