เปิดหมู่บ้านสมุนไพรไทย เป็นชุมชนท่องเที่ยว

เปิดหมู่บ้านหนองดวน ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จากหมู่บ้านสมุนไพรไทย เป็นหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อบสมุนไพร ชมบาตรใหญ่ ไหว้พระสิวลี สุขภาพดี วัดล้านขวดสอง

ค่ำของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ หมู่บ้านหนองดวน ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายนนทวัฒน์ โพธิ์ขาว พัฒนาการอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมกับพัฒนากร ชาวบ้านบอน กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารตำบลหนองห้าง โดยเฉพาะชาวบ้านหนองดวน ที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆ อยู่กันไม่ถึง 100 ครัวเรือน มีอาชีพเสริม นอกจากการทำนาข้าว ได้ทำขนมถั่วตัด ขนมกระหรี่ปั้บ และที่ป่าสาธารณะข้างวัดป่าหนองดวน ที่วัด ศาลา กุฎิ ห้องน้ำ ทำจากขวดแก้วมากมายนับล้านๆ ขวด จนเรียกกันว่า วัดล้านขวดแห่งที่สองของจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมยังมีสมุนไพรไทย ที่ถือว่าเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษที่ปลูกทิ้งเอาไว้อย่างล้ำค่า พร้อมกับสูตรยาไทย นำมาปรุงยา ทั้งดื่ม ทาน อาบน้ำสมุนไพร นำมาต้มเพื่ออบสมุนไพรไทย ทำให้สุขภาพดีถ้วนหน้า วันนี้ได้ประชาคมร่วมกันที่จะพัฒนาหมู่บ้านให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว จากเดิมที่ชาวบ้านได้นำสมุนไพรมาต้ม มาอบ เฉพาะในครัวเรือนของตนเอง โดยเฉพาะผู้ที่คลอดลูกใหม่ ต่อมามีชื่อเสียงออกไปสู่ภายนอก ได้มีผู้คนเดินทางมาอบสมุนไพรบ้านหนองดวน มานอนพักเพื่อรักษาโรค ตามโบราณแพทย์แผนไทย จากพืชสมุนไพรที่หาได้ตามป่าละเมาะ เริ่มที่จะหายาก จึงได้ส่งเสริมให้มีการนำมาปลูกเสริมในครัวเรือน และให้บริการผู้คนที่เดินทางมาอบสมุนไพรไทย วันนี้พร้อมแล้ว ที่จะเปิดหมู่บ้านตนเอง ให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองดวน หมู่บ้านสมุนไพรไทย พร้อมๆ กับการท่องเที่ยว ตามคำขวัญของชุมชนที่ว่า อบสมุนไพร ชมบาตรใหญ่ ไหว้พระสิวลี สุขภาพดี ที่บ้านนองดวน แห่งนี้ โดยมี นายนพ พงษ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ และนายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เดินทางมาเปิดหมู่บ้าน

นายนนทวัฒน์ โพธิ์ขาว พัฒนาการอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า หมู่บ้านหนองดวน มีอาชีพหลักคือการทำนาข้าว โดยเป็นข้าวนาปี โดยทำได้ปีละครั้ง และต้องอาศัยน้ำฝน และมีบางปีที่นาข้าวเสียหาย จากฝนแล้งทิ้งช่วง หรือน้ำท่วม ยังหันหาอาชีพเสริม ไม่ว่าจะเป็นการทำขนมถั่วตัด การทำขนมกะหรี่ปั้บ แต่ยังไม่พอเลี้ยงครอบครัว จนต้องอพยพแรงงานไปสู่ภาคอุตสาหกรรมในเมืองใหญ่ ขณะเดียวกัน ผู้นำชุมชน ได้นึกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการมีพืชสมุนไรพอยู่ในป่าชุมชนของหมู่บ้าน ที่ใช้กันในครัวเรือน โดยเฉพาะหญิงหลังคลอดลูก ได้นำสมุนไพรมาต้มอาบ มาต้มดื่ม มาอบเพื่อให้มดลูกเข้าอู่ ได้มีสุขภาพที่ดี สุขภาพแข็งแรง แล้วทำไมไม่เอามาใช้กับผู้สูงอายุ ผู้ที่สุขภาพไม่ค่อยดี ผู้ที่ต้องการมีสุขภาพที่ดี จากนั้นก็นำมาต้มอาบ ต้มอบสมุนไพรไทยกันทั้งหมู่บ้าน และข่าวแพร่สะพัดออกไปสู่บุคคลภายนอก ได้เดินทางมาขออบสมุนไพรไทยด้วย มาพักค้างคืนที่หมู่บ้านหนองดวนแห่งนี้ จนกลายเป็นที่กล่าวขวัญกันว่า หากสุขภาพไม่ดี ให้มาที่บ้านหนองดวน มาอบสมุนไพรไทย วันนี้กรมพัฒนาชุมชน โดยพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดสรรงบประมาณมาให้พัฒนาการอำเภอ นำชาวบ้านในหมู่บ้านหนองดวน พัฒนาหมู่บ้านให้สะอาด พัฒนาหมู่ขึ้นขึ้นมาเป็นที่พักโฮมสเตย์ พัฒนาหมู่บ้านขึ้นมารองรับผู้คนที่จะมาอบสมุนไพรไทย เป็น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมให้บริการแก่คนทั่วโลก ได้แล้ว

นายนพ พงษ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า วันนี้ต้องขอชื่นชมหมู่บ้านหนองดวน ที่แม้จะเป็นชุมชนเล็กๆ แต่สามารถทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้คน นั้นก็คือการให้บริการสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ นับตั้งเดินทางเข้ามาถึงหมู่บ้านหนองดวน ก็พบกับความสะอาดของหมู่บ้าน ชุมชน พร้อมกับความหอมของสมุนไพรไทย ที่หอมอบอวนไปทั่วหมู่บ้าน หอมแบบชื่นใจ และสดชื่น และยิ่งมาเดินดูสิ่งต่างๆ ที่นำมาแสดง มาโชว์แก่นักท่องเที่ยว หรือผู้ที่มาเยือน ทำให้อัศจรรย์เพิ่มขึ้น ว่าชาวบ้านที่นี่เข็มแข็งมาก แม้จะมีอาชีพหลักคือการทำนาข้าวอยู่แล้ว แต่อาชีพเสริมที่ผู้คนหลั่งไหลมาก็คือ หมู่บ้านสมุนไพรไทย มาแล้วสุขภาพดีกลับไป ครั้งแรกมาอบที่หมู่บ้านนี้ ครั้งต่อไปซื้อสมุนไพรไทยกลับไปต้มอบเองที่บ้านยังได้ พร้อมมีบ้านพักแบบโฮมสเตย์ ก็ขอให้กำลังใจ และให้รักษาภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่อันนี่เอาไว้ สืบต่อชั่วลูกหลาน จากนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาว ฤดูของการท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวทราบจากสื่อต่างๆ ก็ทำให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่จะเดินทาวมาเที่ยว และแวะมาอบสมุนไพรไทย ที่บ้านหนองดวน อบแล้วเนื้อตัวสะอาด สุขภาพแข็งแรง กลับมาเป้นหนุ่ม เป็นสาว อีกครั้ง พลังกายกลับมาดั่งเดิม ก็ขอฝากเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่าน แวะบ้านหนองดวน ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ แวะอบสมุนไพรไทย ก่อนไปเที่ยวต่อได้ทุก

แสดงความคิดเห็น