ชุมชนท่องเที่ยวบ้านสิม ดินแดนธรรมะ

ชาวบ้านสิม แหล่งอารยะธรรม ดินแดนธรรมะ เปิดหมู่บ้าน เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านฉัน เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา พระใหญ่สูงเฉียดฟ้า รากนางพระยาตะเคียนทอง

ค่ำของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ หมู่บ้านสิม ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายกล้าหาญ เพ็ญพักตร์ ปลัดอวุโส อำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานในการเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสิม ตำบลโคกจาน ซึ่งเป็นชุมชนแห่งอารยะธรรม พระพุทธศาสนา แหล่งเรียนรู้ธรรมะ มีเส้นทางธรรมชาติ ต้นปาล์มประดับ ปาล์มน้ำมัน ต้นไม้ที่ทั้งนำมาปลูก และขึ้นเองตามธรรมชาติหลากหลายสายพันธุ์ สร้างความร่มรื่นให้ทั่วบริเวณวัด เหมาะแก่การเดินชมต้นไม้ตามธรรมชาติ สงบ ร่มเย็น การเดินจงกรม ถือศีล ภาวนา เป็นการเชื่อมโยง บ้าน – วัด – โรงเรียนธรรมะ เข้าหากันของชุมชน ซึ่งหากนักท่องเที่ยวเดินทางมา จะได้ทั้งการเที่ยวหมู่บ้านสิม ที่เป็นหมู่บ้าน OTOP ดั่งเดิม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเลื่องชื่อ ภูมิปัญญาอาชีพที่หลากหลาย เป็นหมู่บ้านที่สงบด้วยธรรมะ อยู่แบบพอเพียง ทัศนะศึกษาถ้ำพระ ให้อาหารปลาโปรยทาน กราบไหว้พระใหญ่สูงเฉียดฟ้า ที่งดงามน่าเลื่อมใส อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้าน แกงไก่ใส่หยวกกล้วย ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยมี นายนนทวัฒน์ โพธิ์ขาว พัฒนาการอำเภออุทุมพรพิสัย นำพาชาวบ้าน จัดประชาคม อบรม เรียนรู้ การเข้าสู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมกันนี้ ได้เปิดบ้านให้นักท่องเที่ยวพักแบบโฮมสเตย์ได้แล้ว 20 หลังคาเรือน

นายกล้าหาญ เพ็ญพักตร์ ปลัดอวุโส อำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า การเปิดหมู่บ้าน เพื่อยกระดับขึ้นมาเป็น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นับเป็นการความร่วมมืออย่างมากของคนในชุมชน ในหมู่บ้าน เพราะจากนี้จะมีนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาชม มาศึกษา มาเรียนรู้ ในทุกสิ่งที่ชาวบ้านจัดทำกันขึ้นในวันนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุด็คือ จะต้องรักษาการเป็นชุมชนท่องเที่ยวเอาไว้อย่างดีที่สุดในทุกๆ วัน สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยือนในทุกๆ ครั้ง เพื่อนักท่องเที่ยว จะได้ไปเล่าต่อๆ จะได้ถ่ายภาพความสวยงาม ความประทับใจ ไปส่งต่อๆ กันไป ทั้งลาย  ทั้งเฟสบุค แต่ในทางกลับกัน หากสิ่งที่หมู่บ้าน ชุมชนทำแล้วไม่รักษาไว้ ซึ่งสิ่งที่ประทับใจ นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือน ก็อาจจะถ่ายภาพไปเช่นกัน และภาพเหล่านั้นก็จะฟ้องหมู่บ้าน ชุมชนกันเอง วันนี้ชุมชนทำดีแล้ว สวยงามแล้ว ก็ขอให้กำลังใจทุกฝ่าย และขอขอบคุณที่ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อสร้างรายได้ให้กับเข้ามาสู่ชุมชน ด้วยการขายเอกลักษณ์ของชุมชน ขายสินค้าพื้นบ้านของชุมชน ตลอดไป

แสดงความคิดเห็น