เปิดหมู่บ้านสุ่มไก่ ใหญ่ที่สุดในโลก

หมู่บ้านสุ่มไก่ ทำจากไม้ไผ่ นำมาสานเป็นที่กักขังไก่ เป็ด ชาวอีสานเรียก สุ่ม สืบสานจากภูมิปัญญาสมัยโบราณ อายุกว่า 100 ปี กลายมาเป็นอาชีพเสริมของชุมชนบ้านบอน ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ วันนี้กำลังสานสุ่มไก่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ขนาด 41 คนโอบ

ค่ำของวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ หมู่บ้านบอน ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายนนทวัฒน์ โพธิ์ขาว พัฒนาการอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมกับพัฒนากร ชาวบ้านบอน กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลตาเกษ ได้ประชาคมร่วมกันที่จะพัฒนาหมู่บ้านให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว จากเดิมที่ชาวบ้านได้มีการสืบสานภูมิปัญญาการสานไม้ไผ่ให้เป็นสุ่ม เพื่อกักขังเป็ด ไก่ ที่มีการทำ และจำหน่าย จากหมู่บ้านบอนแห่งนี้เพียงที่เดียว นับตั้งแต่สมัยโบราณสืบต่อมาสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน นำมาสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอันมาก วันนี้ได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาการอำเภอ ได้เข้ามาอบรม พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน พร้อมกับการร่วมแรงร่วมใจกัน เริ่มต้นสานสุ่มไก่ ที่ตั้งเป้าหมายจะให้มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เพียงอันเดียวในหมู่บ้านบอน ตำบลตาเกษ แห่งนี้ เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชนสืบไป พร้อมเปิดเป็น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบอน โดยมี นายโกมินทร์ ประถมบุตร ที่ปรึกษาปกครองอำเภออุทุมพรพิสัย เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน

นายนนทวัฒน์ โพธิ์ขาว พัฒนาการอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า บ้านบอน เป็นชุมชนของเกษตรกรรม ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาข้าว ที่อาศัยเพียงน้ำฝน แต่คนสมัยก่อนพบว่า ที่หมู่บ้านแห่งนี้ มีต้นไผ่ใหญ่เกิดขึ้นรอบหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก ประกอบสมัยก่อน เครื่องมือทางการเกษตร รวมทั้งเครื่องเรือน ที่ส่วนใหญ่จะทำมาจากไม้ โดยเฉพาะเครื่องครัว จะทำจากไม้ไผ่ โดยผ่านกระบวนการจักสาน สมัยก่อนก็สานใช้กันเองภายในหมู่บ้าน แต่ต่อมาได้มีผู้คนจากหมู่บ้านอื่น มาขอซื้อไปใช้บ้าง จึงได้เริ่มที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นการทำเพื่อจำหน่าย และที่สุดเครื่องพลาสติกก็มาแทนไม้ไผ่ แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ก็คือ สุ่มไก่ ที่ใช้กักขังไก่ โดยเฉพาะไก่ชนราคาแพงๆ จะมีการเลือกสุ่มที่คุณภาพดีดี ฝีมือสานสวยๆ ซึ่งที่หมู่บ้านบอนแห่งนี้ ได้รับการยอมรับว่า สานสุ่มสวย ทนทาน เหมือนกับนักเลี้ยงนกเขา ก็จะตามหากรงนกเขาสวยๆ เช่นกัน มาวันนี้ชาวบ้านบอน ได้ทำการสานสุ่มไก่ขายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ในปีหนึ่งๆ เป็นจำนวนมาก แต่จะต้องนำออกไปขายยังต่างจังหวัด ทำให้กำไรลดลง วันนี้จึงได้รวมตัวกันพัฒนาหมู่บ้าน เปิดเป็น ชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี บ้านบอน มีการสานสุ่มไก่ที่ให้มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขึ้น ใหญ่ขนาด 41 คน ยืนจับมือกันจึงจะรอบกันเลย เพื่อการกระจายข่าวให้นักท่องเที่ยว ได้เดินทางมาเที่ยวชมหมู่บ้านบอน หมู่บ้านสานสุ่มไก่ และมีสุ่มไก่ขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ที่นี่

ภายหลังจากที่มีการเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านบอน แล้ว ได้มีการแสดงการเดินแบบของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่สวมใส่ด้วยผ้าไหมของหมู่บ้านบอนแล้ว และแน่นอน เครื่องประดับ ตบแต่ง ออกแบบเข้ากับร่างกาย ก็คือ สุ่ม ฝาชี ฮวดนึ่งข้าวเหนียวของคนอีสาน ชะลอม รวมทั้งต่างหู มวยผม ที่ทำจากไม้ไผ่สานสุ่มไก่ แต่ละชิ้นงาน สวยงามมาก คาดว่า น่าจะเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ชอบผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติ ฝีมือชาวบ้าน แฮนเมต ที่ละชิ้นๆ เช่นนี้ ซึ่งจะได้นำเสนอให้เป็นที่รูกจักต่อไป

แสดงความคิดเห็น