หนองคาย ชาวบ้านริมโขงออกกำลังกายสู้หนาว

                        ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ออกมาออกกำลังกายและรวมตัวกันเต้นแอโรบิคกันประกอบเพลงมากขึ้น เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง สู้กับอากาศที่เริ่มเย็นลงอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ ในขณะที่ช่วงเช้ามีหมอกหมอกบาง ๆ ปกคลุมแม่น้ำโขงเกือบทุกวัน

                        จากการที่จังหวัดหนองคาย เริ่มมีอากาศเย็นลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนและช่วงเช้าจะมีอากาศหนาวเย็นเป็นพิเศษ อุณหภูมิโดยทั่วไปอยู่ที่ 19 องศาเซลเซียส ส่วนริมโขงและภูสูงจะอยู่ที่ 17 – 18 องศาเซลเซียส ลดลงจากเมื่อวานนี้ 2 องศาเซลเซียส ทำให้ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ออกมารวมตัวกันออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง สู้กับอากาศที่เริ่มเย็นลงในช่วงนี้ โดยได้ออกมาเดิน วิ่ง และปั่นจักรยานตามลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว อำเภอเมืองหนองคาย ริมฝังแม่น้ำโขง

                        ในขณะที่ ชาวชุมชนวัดธาตุก็ได้ออกมารวมตัวกันออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคประกอบเพลงด้วยจังหวะเพลงที่คึกคักและเพิ่มเวลาในการออกกำลังกายมากขึ้น โดยช่วงนี้มีประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุออกมาออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งในช่วงนี้ นอกจากจะมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมีหมอกบาง ๆ ปกคลุมแม่น้ำโขงเกือบทุกวันอีกด้วย.

แสดงความคิดเห็น