มุกดาหาร-แถลงข่าวประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวย

จังหวัดมุกดาหารแถลงข่าวประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “ กจ ” เพื่อเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประมูลในวัน 3-4 พฤศจิกายน 2561 เพื่อรายได้ส่วนหนึ่งนำมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนและโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันนี้ ( 30 ต.ค. 61 ) ที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายไกรสอน แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร นายสุพจน์ สุอริยะพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร.ต.อ.พิชิต อวนพล อัยการจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.อ.อรรคพงศ์ พิมลศิริ รักษาราชการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร และนายปราสาท นรบุตร ผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ได้ร่วมกันแถลงข่าวประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวย ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารจัดขึ้น เพื่อ ชีแจงวัตถุประสงค์ของการประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวย รายละเอียด วิธีการ ขั้นตอนการประมูล รวมถึงรายได้ จากการประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวย นำไปใช้ในด้านใดบ้าง


ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดมุกดาหารครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ครั้งแรกเมื่อปี 2555 ได้เงิน จำนวน 20.79 ล้านบาท ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2558 ได้เงินจำนวน 16.86 ล้านบาท สำหรับครั้งที่จัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล อ.เมือง จ.มุกดาหาร ในหมวดอักษร “ กจ ”ซึ่งมีความหมายว่า “การงานเจริญก้าวหน้า การค้าเจริญรุ่งเรือง ” จำนวน 301 หมายเลข
ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย จะนำเข้าสู่ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และจะได้นำรายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือสังคม ในด้านความปลอดภัยจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของกรมการขนส่งทางบก เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โครงการพัฒนาเละส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร โครงการส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยผ่านสถานีวิทยุ และโครงการ Happiness for all ความสุขทั่วไทย ปลอดภัยให้ทุกคน ซึ่งเป็นการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน


นายไกรสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า แผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “ กจ ” มีลักษณะเป็นลายกราฟฟิก ประกอบด้วยสถานที่สำคัญของจังหวัดจังหวัดมุกดาหาร ๆได้แก่ หอแก้ว สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 อุทยานหางชาติ ภูผาเทิบ และดอกช้างน้าว ดอกไม้ประจำจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งแผ่นป้ายทะเบียนทะเบียนรถเลขสวยทั้ง 301 หมายเลข ได้ผ่านพิธีอธิษฐานจิตและเจิมแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวย มาแล้ว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ โดย เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารทั้ง 2 นิกาย ซึ่งถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ผู้ประมูลได้ไป ทั้งการสร้างความเชื่อมั่น และเป็นขวัญกำลังใจของผู้ขับขี่


สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวย นอกจากได้ป้ายทะเบียนรถเลขสวย ที่เป็นเลขสิริมงคลที่ตนชอบแล้ว สามารถนำไปจดทะเบียนรถได้ทันที นำไปใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้วได้ โดยขอเปลี่ยนใช้หมายเลขที่ได้จากการประมูลแทนหมายเลขเดิม และหมายเลขที่ได้จากการประมูลสามารถโอนสิทธิ์การใช้หมายเลขทะเบียนให้ผู้อื่นได้


จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารและใกล้เคียง ที่ต้องการทะเบียนรถเลขสวยและเลขมงคล เข้าร่วมประมูลในวันดังกล่าว ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 042-611421 หรือสายด่วน 1584

แสดงความคิดเห็น