จังหวัดศรีสะเกษ เชิญปั่น – ขับ แรลลี่ชมของดี..ทัวร์ฟรี

จังหวัดศรีสะเกษ เชิญนักปั่นจักรยาน และนักแรลลี่รถยนต์ ปั่น – ขับ ทัวร์เที่ยวฟรี ภายในจังหวัดศรีสะเกษ 85 หมู่บ้าน 7 เส้นทาง 3 วัน 2 คืน แรลลี่ ชม ชิม ช็อป ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ศรีสะเกษ 17-19 พย.นี้

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ โรงแรมแกลอรี่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นางทรงลักษณ์ วรภัย พัฒนาการจังหวัด, นายสุรพล ตั้งคณาสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ, นายทศพร ธรรมนิสนธิ์ ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ และ นายฉลาด จัยสิน ประธานกลุ่มฟอรูจูนเนอร์คลับศรีสะเกษ ร่วมกันเปิดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ในการจัดกิจกรรม “แรลลี่ ชม ชิม ช็อป ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ศรีสะเกษ” อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ให้ชุมชนเกิดรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีการนำกิจกรรมแรลลี่ที่สนุกสนานเป็นตัวเชื่อมต่อสถานที่น่าสนใจต่างๆในแต่ละท้องถิ่นพร้อมชูสินค้า OTOP  อาหารท้องถิ่น และวัฒนธรรมมากมายตามเส้นทาง เชื่อมโยงของขวัญอันล้ำค่าที่ทุกท่านจะเห็นมุมมองใหม่และประทับใจในจังหวัดศรีสะเกษไม่รู้ลืม โดยกิจกรรมแรลลี่จะจัดขึ้นในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2561 นี้

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดแถลงข่าวว่า กิจกรรมแรลลี่ “ชม ชิม ช็อป ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีศรีสะเกษ” ที่จัดขึ้นภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทยทุกคน สำนักพัฒนาชุมชน จังหวัดศรีสะเกษได้คัดเลือก 85 หมู่บ้านที่มีความพร้อมใน 22 อำเภอให้เป็นหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี  จัดกลุ่มการท่องเที่ยวออกเป็น 7 แนวคิด อันได้แก่ 1.เส้นทางอารยธรรมขอม ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน, เส้นทางวิถีชนเผ่า ครอบคลุม 11 หมู่บ้าน, เส้นทางสายไหม ครอบคลุม 20 หมู่บ้าน, เส้นทางวิถีเกษตรปลอดภัยครอบคลุม 20 หมู่บ้าน, เส้นทางผลไม้ดินภูเขาไฟครอบคลุม 4 หมู่บ้าน, เส้นทางตามรอยพระพุทธ ศาสนาครอบคลุม 13 หมู่บ้าน และเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติครอบคลุม 14 หมู่บ้าน “ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมโดยต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบมุ่งเน้นรายได้และความเจริญในภูมิภาคทั่วประเทศ จึงได้เกิดโครงการชุมช่องท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีขึ้นในทุกจังหวัด และจังหวัดศรีษะเกษเองก็มีผลิตภัณฑ์ มีศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำมาบูรณาการให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย และในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในเมืองกีฬา (Sport City) จึงดำเนินงานตามนโยบาลภาครัฐในรูปแบบกิจกรรม แรลลี่ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานพร้อมเชื่อมโยงทั้ง 7 แนวคิดได้อย่างสมบูรณ์แบบ จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ การใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการขายสินค้าและการท่องเที่ยว อีกทั้งจะสร้างความประทับใจสร้างประสบการณ์ล้ำค่าให้ผู้มาเยี่ยมเยือนและสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับจังหวัดศรีสะเกษได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน”

ด้าน นางทรงลักษณ์ วรภัย พัฒนาการจังหวัด กล่าวว่า กิจกรรมแรลลี่ ชม ชิม ช็อป ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีศรีสะเกษ จะจัดขึ้นในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน นี้ โดยการจัดแรลลี่ครั้งนี้ ได้จัดให้มีแรลลี่ท่องเที่ยวพร้อมกันเป็นสองประเภท ได้แก่ แรลลี่รถยนต์ และรถจักรยาน เนื่องจากจังหวัดศรีสะเกษ มีความพร้อมสำหรับนักท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ โดยจะมีรถยนต์เข้าร่วม 30 คัน จักรยานจำนวน 100 คัน แรลลี่นี้มิใช้เป็นเพียงกิจกรรมสนุกสนาน แต่ผู้ร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์และมุมมองอันล้ำค่าจาก 5 เสน่ห์ของจังหวัด คือ SMILE ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ตั้งแต่แรกเจอ, STORY มีเรื่องเล่าต่างๆ ที่น่าสนใจ ไมว่าจะเป็นความเชื่อ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ แม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ, SURPRISE มีกิจกรรมที่น่าประหลาดใจอย่างมากมาย, SECRET สูตรลับสูตรเด็ดอาหารจานเด็ดที่ต้องเข้าไปชิมในชุมชนเท่านั้น และ SPIRIT ความมีน้ำใจ โอบอ้อมอารี  อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนความก้าวหน้าให้ชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข็มแข็งและยั่งยืนตามนโยบาลของรัฐบาล ที่สำคัญที่ว่ามา รวมทั้งที่พัก ตลอดทิป ฟรี ทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น