จังหวัดศรีสะเกษ จัดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์ไทยแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ร.3

จังหวัดศรีสะเกษ จัดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์ไทยแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ร.3 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแพทย์แผนไทย ใช้รื้อฟื้นตำราแพทย์โบราณ สู่สังคมไทย 4.0 เพื่อส่งต่อให้สู่ลูกหลาน ได้รับการยอมรับ สร้างรายได้

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ภายในศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์ไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานการแพทย์แผนไทย โดยกลุ่มแพทย์แผนไทยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับกลุ่มแพทย์แผนไทยภาคอีสาน ที่ยังคงรักาผู้ป่วยตามตำรายาตำรับพื้นบ้านแบบโบราณที่มีการสอนสั่งกันต่อๆ มา แม้ว่าบางอย่างจะยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคสมไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 แต่สุดท้ายหากผู้ป่วยหมดทางพึ่ง ส่วนใหญ่จะหันมาหาตำรายาโบราณ รวมทั้งยาต้ม ยาหม้อดินเผา หรือแม้กระทั้งพึ่งหมอผี ตำราไสยศาสตร์ ซึ่งยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าได้ผลหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการเข้าไปพึ่งพระสงฆ์ หมอดู หมอร่างทรง เพื่อเป็นการป้องกันการต้มตุ๋นหลอกลวงประชาชนผู้ป่วย หากมีการทบทวน และเปิดงานภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแต่โบราณ ก็จะทำให้ประชาชนได้รู้ว่าอะไรใช่ หรือไม่ใช่ไปด้วย และยังเป็นการศึกษาเรียนรู้สืบต่อภูมิปัญญาตำรายาไทยกันด้วย

นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ประเทศไทยนับว่าโชคดีที่สุดในโลกก็ว่าได้ เพราะพระเจ้าอยู่หัวฯ นับจากอดีตจวบจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ ได้มีการส่งเสริมตำรายาโบราณเอาไว้อย่างต่อเนื่อง ยิ่งสมัยโบราณ จะมีการเรียนวิชาอาคม ถือศีล รักษาธรรมะ ควบคู่กันไปด้วย ทำให้คนที่จะมีตำรายาโบราณจะต้องทำตัวดีมากๆ ก่อนที่จะได้มีโอกาสเรียนวิชายาตำราโบราณ แม้ทุกวันนี้จะเริ่มเสื่อมๆ จากอดีตพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า มีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม แก่ปวงชนชาวไทยนานัปการ พระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การรวบรวมองค์ความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทยมาเผยแพร่ในวงกว้าง ทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นรากฐานของชาติไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558  เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งแพทย์แผนไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และกำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี เป็น   “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย”

สำหรับภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมสดุดีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย การบริหารทางการแพทย์แผนไทย  การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์พื้นบ้าน (บริการฟรี) การจัดนิทรรศการภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทย 6 กิจกรรม การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้านของเครือข่ายแพทย์แผนไทย การแสดง และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสินค้า จากภูมิปัญญาไทย การสาธิตยาตำราไทยโบราณ เปิดดอกาสให้ทุกคนได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ ต่อภูมิปัญญากันได้

แสดงความคิดเห็น