บึงกาฬออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

จังหวัดบึงกาฬ บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่ออำนวยความสะดวก ลดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ

วันที่ 29 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อำนวยความสะดวก ลดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ในการเดินทางไปติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆกับประชาชน รวมทั้งรับทราบสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยมีการออกหน่วยให้บริการจากหน่วยงานราชการจำนวน 32 หน่วยงาน เช่น บริการคลินิกด้านการเกษตร ประมง สหกรณ์ ที่ดิน อุตสาหกรรม การป้องกันสาธารณภัย ให้คำแนะนำด้านการประกอบอาชีพ เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ด้านแรงงาน รับสมัครงานในประเทศและต่างประเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถที่ปลอดภัย การใช้พลังงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ของส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ การออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข โดย ได้ชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นโยบายจังหวัด รวมถึงภารกิจ ข่าวสารของทางราชการที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ให้กับประชาชน และยังการจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าชุมชน และอื่นๆ อีกมากมาย ณ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมพู ม.7 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ..

แสดงความคิดเห็น